Vi er glade i DH-Ringsted

dsc00455
Lisbeth Balling, formand for Danske Handicaporganisationer i Ringsted (DH-Ringsted).


DH-Ringsted klapper i hænderne over, at det nu igen bliver muligt at bruge Flextur inden for bygrænsen i Ringsted kommune. DH opfordrer samtidig til, at Ringsted kommune fremover bruger de erfaringer bedre, som man har i Ældreråd og Handicapråd.

– Det er en god ide at droppe begrænsningen på Flexture inden for bygrænsen, men hele sagen kunne være undgået, siger Jan Jakobsen, der er formand for Ringsted Handicapråd.

Lisbeth Balling, der er formand for Danske Handicaporganisationer i Ringsted (DH-Ringsted), er helt enig. Læs videre Vi er glade i DH-Ringsted

Høringssvar om tilbagebetaling af ledsagelse

screenshot-kopiDen 16. oktober sendte DH-siden af Handicaprådet i Ringsted et høringssvar vedrørende tilbagebetaling af borgerbetalt ledsagelse på ferier og ture.

 

Det er en sag, der har kørt nu gennem flere år. De fleste af pengene er nu tilbagebetalt til de berørte borgere. En rest, som der tilbagestår, fordi der manglede dokumentation, foreslås nu tilbagebetalt efter en fordelingsnøgle.

 

DH-siden af Handicaprådet anbefaler i høringssvaret, at byrådet tilslutter sig tilbagebetaling til de resterende borgere ud fra et estimat, som beskrevet i sagsfremstillingen. Læs videre Høringssvar om tilbagebetaling af ledsagelse

Evaluering af forsøg med Flextur i byzonen Ringsted og Benløse

20141003_163312
Øget mobilitet for mennesker med handicap eller alderssvækkelse er målet for DH-Ringsted. Målet opfyldes ikke altid af bybusserne.

Som man kan læse i referatet fra sidste Handicaprådsmøde, så har vi afgivet et høringssvar vedrørende “Evaluering af forsøg med Flextur i byzonen Ringsted og Benløse.”

DH-siden fastholder sit oprindelige høringssvar og anbefaler, at forsøgsordningen ophører, så borgere igen har denne mulighed for transport.

Flexture internt i Ringsted by øger mobiliteten og mulighederne for personer med handicap, og samtidig ses, at ordningen ikke medfører store udgifter.

Demokrati for alle – fiasko eller gevinst?

En sluttet, men fokuseret kreds diskuterer "Demokrati for alle", hvilket jo er inklusion og mulighederne i den.
En sluttet, men fokuseret kreds diskuterer “Demokrati for alle”, hvilket jo er inklusion og mulighederne i den.
Nogen gange kan møder godt blive en deltagermæssig fiasko – og alligevel konstruktivt.
Det skete, da DH-Ringsted onsdag den 21. oktober afholdt et cafémøde i Café Ingeborg på Knud Lavard Centret i Ringsted.
Uvist af hvilke årsager nåede en foromtale af mødet ikke frem til lokalpressens læsere, og blev således kun delt på sociale medier via web. Det satte sine spor i deltagerantallet, men alligevel lykkedes det at få en konstruktiv dialog i gang mellem deltagerne og de tre oplægsholdere, der deltog.

Læs videre Demokrati for alle – fiasko eller gevinst?

Hjælp os! Del!

Da der tilsyneladende er sket en fejl er DH-Ringsteds pressemeddelelse om vores cafémøde i aften hverken nået ud til Lokalbladets eller Dagbladets læsere. Vil vil derfor bede dig om at dele dette opslag:

FOKUS PÅ “DEMOKRATI FOR ALLE”

Skal man sættes uden for indflydelse fordi man har den ene eller den anden form for handicap? Har vi alle ikke både pligt og ret til at deltage i demokratiet? Hvordan sikrer vi, at der findes tilgængelige materialer, der kan bruges af blinde, døve, udviklingshæmmede, af mennesker med kognitive problemer?

Det er blot nogle af temaerne, når Danske Handicaporganisationer i Ringsted onsdag 21. oktober afholder årets sidste cafemøde under titlen “Demokrati for alle”.

Cafémødet finder sted i aften onsdag 21. oktober kl. 19.00-21.00 i Café Ingeborg på Knud Lavard Centret, Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted.
Alle der er interesseret i at høre om og debattere “Demokrati for alle” er velkomne til at deltage i Café-mødet.

Læs mere: http://dh-ringsted.dk/?p=158

Fokus på “Demokrati for alle”

12140929_10153666936659481_2005781343308136888_o
Sif Holst – næstformand i Danske Handicaporganisationer

Skal man sættes uden for indflydelse fordi man har den ene eller den anden form for handicap? Har vi alle ikke både pligt og ret til at deltage i demokratiet? Hvordan sikrer vi, at der findes tilgængelige materialer, der kan bruges af blinde, døve, udviklingshæmmede, af mennesker med kognitive problemer? Hvordan er mulighederne for selv at være med i de politiske partiers arbejde – og på den måde også være inkluderet?
Det er blot nogle af temaerne, når Danske Handicaporganisationer i Ringsted onsdag 21. oktober afholder årets sidste cafemøde under titlen “Demokrati for alle”.
Cafemødet indledes med tre korte indlæg.
Det første indlæg er af Jan Jakobsen, der er lokalpolitiker, handicappolitiker og født og opvokset lokalt. Jan Jakobsen vil bl.a. fortælle om arbejdet som lokal politiker med funktionsnedsættelse og om nogle af de redskaber, der findes for demokratisk at involvere mennesker med forskellige slags handicap og ad den vej skabe indflydelse på eget liv.
Dernæst er det Trine Testmann, der er frivillighedskonsulent i Ringsted kommune, der vil fortælle noget om de rammer, som Ringsted kommune arbejder med for at sikre muligheder for, at flest muligt kan være så deltagende som muligt.
Endelig er det Sif Holst, der er næstformand i Danske Handicaporganisationer på landsplan. Sif Holst vil fortælle om, hvordan Danske Handicaporganisationer arbejder med at give så gode overordnede rammer for at alle kan være aktivt deltagende i demokratiet.
Cafémødet finder sted onsdag 21. oktober kl. 19.00-21.00 i Café Ingeborg på Knud Lavard Centret, Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted.
Alle der er interesseret i at høre om og debattere “Demokrati for alle” er velkomne til at deltage i Café-mødet.

Brug ikke os som gidsler

Læserbrev sendt til lokale aviser:

Det har været trukket ind  i debatten om et nyt torv, at det vil blive vanskeligere for ældre og handicappede at bruge såvel torv som forretninger, hvis det bliver ændret.

Man kan mene om projektet hvad man vil. Men ingen parter skal tage mennesker med handicap som gidsler for deres synspunkter i denne sag. Danske Handicaporganisationer i Ringsted har ingen grund til at tvivle på, at et nyt projekt vil opfylde tilgængeligheden. Vi holder naturligvis øje med projektets udvikling.
Med venlig hilsen
Danske Handicaporganisationer i Ringsted
Lisbeth Balling
Jan Jakobsen

Demokrati for alle

Danske Handicaporganisationer i Ringsted afholder café-møde onsdag den 21. oktober kl. 19.0 i café Ingeborg, Knud Lavard Centret, Eksercerpladsen 3, Ringsted.

Emnet er DEMOKRATI FOR ALLE.

Oplægsholdere er:
Jan Jakobsen, der er politiker, handicappolitiker og lokal borger.
Trine Testmann, der er frivillighedskonsulent i Ringsted kommune og Sif Holst, der er næstformand i Danske Handicaporganisationer.

Efter 3 korte oplæg er der mulighed for debat. Alle, der er interesserede i emnet er velkomne.

PLAKAT DEMOKRATI FOR ALLE web

Høringssvar vedr. ”Teknisk budget”.

DH-Ringsted afgiver hermed på vegne af Handicaprådet  høringssvar vedr. ”Teknisk budget 2016″. Vi har følgende bemærkninger til det tekniske budget:

1) Det tekniske budget er udfærdiget inden de politiske forhandlinger starter. Det er vanskeligt at vide, hvordan det endelige budget bliver. Det havde for DH-Ringsted været mere relevant at kommentere det endelige budget. Generelt må vi sige, at området ikke kan bære flere nedskæringer, men har ressourcemangel, som sætter borgernes retssikkerhed på spil.

2) SFO-II Byskovskolen på “Gården” er ikke tilgængelig for børn med vidtgående handicap. Inklusion fylder meget netop på denne skole. Der er sektoransvar på området, og udvalg og forvaltning er gentagne gange gjort opmærksom på problemet.
DH-Ringsted foreslår, at der i budget 2016 afsættes anlægsmidler til at sikre inklusion i SFO-II.

3) Der er behov for skabelse af flere fleksjob jf. undersøgelse ”Det rummelige Arbejdsmarked”.

4) DH-Ringsted mener fortsat, at indsatsen for socialt udsatte bør styrkes gennem nedsættelse af et udsatteråd. Der bør afsættes penge til dette i budget 2016 og fremefter.

5) Mere principielt gør vi opmærksom på, at der er behov for en grundlæggende bedre dialog med handicaprådet, der sikrer, at handicap fra start bliver tænkt ind i alle sager.