Vi samler om imødekommenhed, dialog og styrke

PRESSEMEDDELELSE:
– DH-Ringsted vil skabe dialog med kommunen om at få bragt en række forhold omkring den lokale sagsbehandling og borgernes retssikkerhed i orden. Det gør vi ved at samle de lokale handicaporganisationer i DH om imødekommenhed, dialog og styrke, siger lokalformanden Jan Jakobsen forud for årsmødet 21. marts i DH-Ringsted. Læs videre Vi samler om imødekommenhed, dialog og styrke

Kort fra handicaprådets møde 8. februar 2018

DH-Ringsted orientererDH-Ringsted bringer her et kort resume af sager, der er behandlet på sidste møde i Handicaprådet. Det gør det lettere at følge med i, hvad Handicaprådet arbejder med.

På det første handicaprådsmøde, der blev afholdt torsdag 8. februar, konstituerede det nye handicapråd sig. Jan Jakobsen blev valgt som formand og som næstformand blev fra byrådet valgt Mette Holme Ahm-Petersen (A). Under hendes barselsorlov træder Nichlas Riese ind som stedfortræder (A).

I henhold til Frivilligrådets vedtægter skal der i forbindelse med, at en ny byrådsperiode påbegyndes, udpeges en repræsentant fra Handicaprådet til Frivilligrådet og en personlig suppleant. Jan Jakobsen blev valgt som medlem af Frivilligrådet med Karl Østergaard Hansen som suppleant. Læs videre Kort fra handicaprådets møde 8. februar 2018

DH-Ringsted har indstillet medlemmer til Arbejdsmarkedsråd

Danske Handicaporganisationer i Ringsted (DH-Ringsted) har indstillet 2 medlemmer til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

Det er Jan Vagn Jakobsen og Lisbeth Balling.

Der afholdes 2 årlige dialogmøder i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, som har en 4-årig funktionsperiode fra 1. juni efter det kommunale valgår. Møderne har form af gensidig dialog og sparring omkring udvikling og udfordringer på arbejdsmarkedet.

Læs videre DH-Ringsted har indstillet medlemmer til Arbejdsmarkedsråd

DH parat til 4 år mere

Det bliver formanden for Danske Handicaporganisationer i Ringsted, Jan Vagn Jakobsen, der i endnu 4 år kommer til at sidde i spidsen for Ringsted Handicapråd.

Alle medlemmer af rådet er nu udpeget af Ringsted byråd. På den baggrund blev der torsdag den 8. februar indkaldt til konstituerende møde i det nye Handicapråd. Her valgte handicaprådet Jan Vagn Jakobsen som formand. Læs videre DH parat til 4 år mere

Godt at skue fremad, når vi også lærer

Det er længe siden jeg sidst har skrevet her under “Formanden har ordet”. Det betyder også, at der er mange emner at tage fat på.

Jeg vil dog begrænse mig til et emne, der til gengæld har fyldt meget de seneste måneder.

Det er den helt forkerte og vildledende behandling, som forældre til børn med handikap er blevet udsat for i Ringsted kommune: en klokkeklar overtrædelse af nogle af Servicelovens bestemmelser. Læs videre Godt at skue fremad, når vi også lærer

Pressemeddelelse fra DH: Rent blår i øjnene

Pressemeddelelse fra DH-Ringsted:

At forlænge frister på behandlingen af merudgifter (§ 41), tabt arbejdsfortje-neste (§ 42) og aflastning (§ 44) i børnehandicapsager, er at prøve at stikke forældre og borgere blår i øjnene, siger den lokale afdeling af Danske Handicaporganisationer i en kommentar til gårsdagens artikel i Dagbladet om sagsbehandling på børnehandicapområdet. Læs videre Pressemeddelelse fra DH: Rent blår i øjnene

DH: Kvalitetsstandard skaber unødigt pres på egne valg

Ringsted kommune ønsker at indføre en kvalitetsstandard, der sætter rammer for aflastning og afløsning af pårørende til handicappede over 18 år.

DH-siden af Handicaprådet har indgivet et høringssvar til kvalitetsstandarden, der vedrører Servicelovens §84, stk. 1.

– Vi hæfter os ved, at man sætter to grænser for aflastning og afløsning, siger Jan Jakobsen, der er medlem af Handicaprådet for DH i Ringsted. – Den ene grænse er op til 86 døgn årligt for unge mellem 18 og 25 år, og den anden hedder op til 42 døgn årligt for de, der er over 25 år. Læs videre DH: Kvalitetsstandard skaber unødigt pres på egne valg