Samarbejde om uvildig borgerrådgiver

DH-Ringsted har udsendt en pressemeddelelse om ansættelse af en uvildig borgerrådgiver. I pressemeddelelsen hedder det blandt andet, at det ikke kun er borgerne i Ringsted kommune, der vil have glæde af en borgerrådgiver. Det er også en ekstra sikkerhed for politikerne, at afgørelser får det check, borgerrådgiveren kan give. Læs videre Samarbejde om uvildig borgerrådgiver

Nu må vi have den borgerrådgiver 

I DH-Ringsted er vi i fuld gang med efterårets aktiviteter.

Vi har fokus på 2 vigtige sager i den kommende tid. Den ene sag er naturligvis kommunalvalget. I DH har vi en åbenlys interesse i, uanset politisk tilhørsforhold iøvrigt, at få valgt flest, der kender og vil støtte op om rettigheder for mennesker med handikap.

Den anden sag er Ringsted kommunes budget for 2018, hvor forhandlingerne mellem partierne for alvor går i gang i begyndelsen af september. Læs videre Nu må vi have den borgerrådgiver 

DH-Ringsted starter på travlt efterår 

Foto fra tidligere møde i den hyggelige Café Ingeborg, hvor DH-Ringsted også afholder sit politiske valgmøde onsdag den 18. oktober kl. 19.00 til 21.30.

Tirsdag den 15. august afholder Danske Handicaporganisationer i Ringsted sit første forretningsudvalgsmøde efter sommerferien. Det er det første egentlige møde siden det nye forretningsudvalg blev valgt 26. april, så der er mange punkter på dagsordenen. 

Et af punkterne er planlægning af efterårets møder. Det vigtigste møde på programmet er det valgmøde om handikappolitik, DH-Ringsted afholder i forbindelse med kommunevalget. Valgmødet finder sted i Café Ingeborg på Knud Lavard Centret onsdag den 18. oktober kl. 19.00 til 21.30. Det er et offentligt møde, hvor alle spidskandidaterne for de politiske partier, der stiller op til kommunevalget, er inviteret til at deltage.  Læs videre DH-Ringsted starter på travlt efterår 

Valgmøde om handikappolitik

PRESSEMEDDELELSE

Danske Handicaporganisationer i Ringsted sætter fokus på den lokale handikappolitik op til kommunevalg ’17. En stor del af medborgere i vores kommune lever med et handikap – og DH-Ringsted vil gerne fortælle politikerne om de problemstillinger, de møder.

Derfor har DH-Ringsted indbudt alle spidskandidaterne ved kommunevalget til et politisk møde, der finder sted i Café Ingeborg på Knud Lavard Centret onsdag den 18. oktober kl. 19.00 til 21.30.  Læs videre Valgmøde om handikappolitik

DH-Ringsted sendt høringssvar til budget

Du kan nedenfor læse hele høringssvaret:

DH-Ringsted har med interesse læst budget for Ringsted kommune 2018 og overslagsår.

Indledningsvist skal vi bemærke, at budgettet overordnet set indeholder mange gode tiltag og prioriteringer. Der er tiltag, der peger i rigtig retning.

Der er dog punkter, der rammer mennesker med handikap. Høringssvaret skal sikre politisk fokus om dette og for at høringssvaret ikke skal blive for langt, er vægten lagt her. Læs videre DH-Ringsted sendt høringssvar til budget

Høringssvar om ”Analyser af botilbud og beskyttet beskæftigelse”

Efter aftale i Handicaprådet har DH-Ringsted udarbejdet et høringssvar om ”Analyser af botilbud og beskyttet beskæftigelse”.

Du kan læse mere om sagen på dagsordenen for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 16. maj under punkt 5. Klik på linket her for at komme til dagsordenen.

DH mener, det er vigtigt, at nye tilbud på områderne botilbud og beskyttet beskæftigelse udvikles i et samarbejde. Vi anbefaler at arbejde med de grundtanker, vi kommer med i høringssvaret. Vi anbefaler også, at der sker en løbende inddragelse af brugere, pårørende, relevante projekter, handikaporganisationer og handikapråd både om mere konkrete former og om nye ideer til indhold.

Læs hele høringssvaret her. Læs videre Høringssvar om ”Analyser af botilbud og beskyttet beskæftigelse”