DH-Ringsted sendt høringssvar til budget

Du kan nedenfor læse hele høringssvaret:

DH-Ringsted har med interesse læst budget for Ringsted kommune 2018 og overslagsår.

Indledningsvist skal vi bemærke, at budgettet overordnet set indeholder mange gode tiltag og prioriteringer. Der er tiltag, der peger i rigtig retning.

Der er dog punkter, der rammer mennesker med handikap. Høringssvaret skal sikre politisk fokus om dette og for at høringssvaret ikke skal blive for langt, er vægten lagt her. Læs videre DH-Ringsted sendt høringssvar til budget

Høringssvar om ”Analyser af botilbud og beskyttet beskæftigelse”

Efter aftale i Handicaprådet har DH-Ringsted udarbejdet et høringssvar om ”Analyser af botilbud og beskyttet beskæftigelse”.

Du kan læse mere om sagen på dagsordenen for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 16. maj under punkt 5. Klik på linket her for at komme til dagsordenen.

DH mener, det er vigtigt, at nye tilbud på områderne botilbud og beskyttet beskæftigelse udvikles i et samarbejde. Vi anbefaler at arbejde med de grundtanker, vi kommer med i høringssvaret. Vi anbefaler også, at der sker en løbende inddragelse af brugere, pårørende, relevante projekter, handikaporganisationer og handikapråd både om mere konkrete former og om nye ideer til indhold.

Læs hele høringssvaret her. Læs videre Høringssvar om ”Analyser af botilbud og beskyttet beskæftigelse”

Årsberetning DH-Ringsted 2017

Fremlagt på DH-Ringsteds årsmøde 2017 af Lisbeth Balling, formand for DH-Ringsted:

Det sidste år har DH sat sit præg på handicappolitikken både lokalt og på landsplan. En ting er sikkert: selv om vi ikke er en af de store DH-afdelinger i Danmark og selv om vi ikke er en af de afdelinger, der har de fleste medlemsorganisationer, så har vi opnået nogle resultater, der gør en forskel. Læs videre Årsberetning DH-Ringsted 2017

Orientering om arbejdet i Handikaprådet

Fremlagt på DH-Ringsteds årsmøde 2017 af Jan Vagn Jakobsen, formand for Handikaprådet i Ringsted:

Arbejdet i Handikaprådet har det sidste år været inde i en positiv udvikling.

Der er stadig brug for et stærkt lokalt DH – og det har vi. Der er et stort behov for det fremover, for flere og flere opgaver rykker ud i kommunerne – og der er stadig mange forsøg på at knibe udenom selv de mest oplagte sager og opgaver – på nogle områder også i Ringsted kommune. Vi er nødt til at have meget opmærksomhed på det fra DH’s side, for hvis vi ikke gør noget med det, så er der ingen, der gør. Læs videre Orientering om arbejdet i Handikaprådet

Et år med vigtige resultater

I forbindelse med at vi holder det lokale årsmøde udsendte vi i sidste uge denne pressemeddelelse. Det førte til en artikel i Dagbladet fredag den 21. april.

Læs teksten fra pressemeddelelsen:

Et år med vigtige resultater
 
Danske Handicaporganisationer i Ringsted (DH-Ringsted) har nået vigtige resultater og stillet en række kritiske spørgsmål lokalt, siger afgående DH-formand Lisbeth Balling forud for årsmødet onsdag 26. april. Læs videre Et år med vigtige resultater

Årsmøde i DH-Ringsted 26. april

Onsdag den 26. april kl. 19.00 afholder DH-Ringsted årsmøde, der afholdes i Aktivittetshuset Hyldegården, Hyldegårdsvej 42, 4100 Ringsted.

BEMÆRK: DH-Ringsted serverer sandwich i forbindelse med mødet.

Alle DH-organisationer, der har aktiviteter i Ringsted kommune, kan sende repræsentanter til generalforsamlingen. Der henvises til afdelingens vedtægter for yderligere informationer.

Tilmelding senest 22. april på mail: bjarneoglisbeth@hansen.mail.dk eller tlf. 81900290. Læs videre Årsmøde i DH-Ringsted 26. april