Kategoriarkiv: Nyhed

Medicinhåndtering Bengerds Huse

Foto af piller i plastikpilleglas, der ligger en og piller flyder ud på bord.

Handicaprådet behandlede på sit møde tirsdag 2. marts en sag om bl.a. medicinhåndtering på Bostedet Bengerds Huse. Handicaprådet besluttede, at man på et af de kommende møde gerne vil have besøg af bostedets leder for at få en nærmere viden om det påbud, som bostedet fik i maj 2020 fra Styrelsen for Patientsikkerhed og som stadig er gældende.

Læs videre Medicinhåndtering Bengerds Huse

Vi lever i en handicappolitisk tid, hvor intet kommer af sig selv

Udtalelse i forbindelse med Den Internationale Handicapdag 3. december 2020. Af formand for Danske Handicaporganisationer i Ringsted Jan Vagn Jakobsen.

I dag samler vi lokalt op på, hvor vi står og hvordan vi kommer videre.

Det var i går 3. december – og det betød endnu engang også FNs internationale handicapdag. Grundet Covid-19 restriktioner var det en helt ny og uprøvet version 2020 – uden store armbevægelser eller manifestationer. Læs videre Vi lever i en handicappolitisk tid, hvor intet kommer af sig selv

BORGERRÅDGIVER ER ET KVALITATIVT LØFT

Foto af to hænder, der holder hver sin grå brik fra et puslespil, der passer sammen.
Borgerrådgivere giver bedre samarbejde, fastslår DH-Ringsted i denne opsamling på betydningen af at indføre borgerrådgivere i alle kommuner

Handicaprådet i Ringsted blev for nylig bedt om at svare på nogle spørgsmål om borgerrådgiverfunktionen I kommunen. Det skete i  forbindelse med en evaluering af funktionen i Ringsted kommune.

Af Jan Vagn Jakobsen, formand for Danske Handicaporganisationer i Ringsted og for Ringsted Handicapråd.

Da der i forvejen er en debat om borgerrådgivere i kommunerne, har vi lavet denne korte opsamling af vores erfaringer. Det er en bearbejdning af svaret til Ringsted Kommune, som vi har tilføjet nogle uddybninger.

Læs videre BORGERRÅDGIVER ER ET KVALITATIVT LØFT

HANDICAPRÅDETS HØRINGSSVAR BUDGET 2021

Handicaprådet Ringsted har indsendt et høringssvar vedrørende budgettet 2021 i Ringsted. Vi har valgt nogle punkter ud, som vi i særlig grad har lagt vægt på. Vi har en indledende kommentar om skatteudskrivning. Vi berører derefter børnehandicapområdet, beskæftigelse på særlige vilkår, sundhed for udviklingshæmmede og et par anlægsprojekter. Læs vores kommentarer til budgettet.

Læs videre HANDICAPRÅDETS HØRINGSSVAR BUDGET 2021

formanden har ordet: om vores mål for 2019

Foto af ringbind med årstal 2014... til 2018.

Da DH-Ringsted afholdt sit årsmøde 20. marts 2019, så vi bl.a. tilbage på de mål, vi har sat os for arbejdet i DH-Ringsted – og på de resultater, vi har nået i 2018. Altså en evaluering af, hvor langt vi når.

I forhold til målene for 2018 har vi ikke fjernet nogle mål i 2019, da de alle er en del af en længerevarende proces.

Jeg vil give en status for, hvor langt vi er med målene. Noget, der kun blev berørt for nogle punkters vedkommende på årsmødet. Derefter kort beskrive 2 nye mål, der blev tilføjet ved årsmødet.

Læs videre formanden har ordet: om vores mål for 2019

Endelig skal jobs på særlige vilkår behandles

Mand i kørestol ved arbejdsbord med computer.

Byrådet besluttede i juni 2018, at et borgerdrevet forslag med titlen ”Job på særlige vilkår –giv os en chance” skal sendes til behandling i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Nu sker det på mødet onsdag 27. marts. DH-Ringsted har i den anledning indgivet sit høringssvar vedr. forslaget.

Læs videre Endelig skal jobs på særlige vilkår behandles

Høringssvar kvalitetsstandarder voksenområdet

En fyldepen, der skrives med på et stykke papir....

Her er et høringssvar om ”Kvalitetsstandarder 2018 på voksenområdet”, som DH-Ringsted sendte til Ældre- og Genoptræningsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 15. marts 2019.

Handicaprådet i Ringsted kommune har fået ”Kvalitetsstandarder 2018 på voksenområdet” i høring. Sagen har været drøftet på Handicaprådets møde 12. marts, hvor DH-siden ønskede at afgive et skriftligt høringssvar. I den anledning skal DH-siden af Handicaprådet afgive høringssvar, idet det fremgår af Handicaprådets Forretningsorden punkt 10, at ”I høringssager er det kun DH-siden af Handicaprådet, der afgiver høringssvar.”

Læs videre Høringssvar kvalitetsstandarder voksenområdet

Beretning om arbejdet i DH-Ringsted

Nogle nedslag i året, der er gået – formandens beretning ved DH-Ringsteds årsmøde onsdag 20. marts 2019.

En collage af avisoverskrifter fra året, der gik, hvor DH-Ringsted har været involveret.

At skrive en DH-beretning kan gøres på mange måder. Jeg har benyttet mig af, som skrevet står, at det er formandens beretning og bestræbt mig på at gøre den forholdsvis kort med nogle nedslag i året, der er gået. Denne beretning vil blive tilgængelig på vores hjemmeside.

Læs videre Beretning om arbejdet i DH-Ringsted