Kategoriarkiv: Nyhed

formanden har ordet: om vores mål for 2019

Foto af ringbind med årstal 2014... til 2018.

Da DH-Ringsted afholdt sit årsmøde 20. marts 2019, så vi bl.a. tilbage på de mål, vi har sat os for arbejdet i DH-Ringsted – og på de resultater, vi har nået i 2018. Altså en evaluering af, hvor langt vi når.

I forhold til målene for 2018 har vi ikke fjernet nogle mål i 2019, da de alle er en del af en længerevarende proces.

Jeg vil give en status for, hvor langt vi er med målene. Noget, der kun blev berørt for nogle punkters vedkommende på årsmødet. Derefter kort beskrive 2 nye mål, der blev tilføjet ved årsmødet.

Læs videre formanden har ordet: om vores mål for 2019

Endelig skal jobs på særlige vilkår behandles

Mand i kørestol ved arbejdsbord med computer.

Byrådet besluttede i juni 2018, at et borgerdrevet forslag med titlen ”Job på særlige vilkår –giv os en chance” skal sendes til behandling i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Nu sker det på mødet onsdag 27. marts. DH-Ringsted har i den anledning indgivet sit høringssvar vedr. forslaget.

Læs videre Endelig skal jobs på særlige vilkår behandles

Høringssvar kvalitetsstandarder voksenområdet

En fyldepen, der skrives med på et stykke papir....

Her er et høringssvar om ”Kvalitetsstandarder 2018 på voksenområdet”, som DH-Ringsted sendte til Ældre- og Genoptræningsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 15. marts 2019.

Handicaprådet i Ringsted kommune har fået ”Kvalitetsstandarder 2018 på voksenområdet” i høring. Sagen har været drøftet på Handicaprådets møde 12. marts, hvor DH-siden ønskede at afgive et skriftligt høringssvar. I den anledning skal DH-siden af Handicaprådet afgive høringssvar, idet det fremgår af Handicaprådets Forretningsorden punkt 10, at ”I høringssager er det kun DH-siden af Handicaprådet, der afgiver høringssvar.”

Læs videre Høringssvar kvalitetsstandarder voksenområdet

Beretning om arbejdet i DH-Ringsted

Nogle nedslag i året, der er gået – formandens beretning ved DH-Ringsteds årsmøde onsdag 20. marts 2019.

En collage af avisoverskrifter fra året, der gik, hvor DH-Ringsted har været involveret.

At skrive en DH-beretning kan gøres på mange måder. Jeg har benyttet mig af, som skrevet står, at det er formandens beretning og bestræbt mig på at gøre den forholdsvis kort med nogle nedslag i året, der er gået. Denne beretning vil blive tilgængelig på vores hjemmeside.

Læs videre Beretning om arbejdet i DH-Ringsted

Seje mor!

Den 24. april holder Danske Handicaporganisationer i Ringsted et Cafémøde, hvor vi har inviteret Monica Lylloff, mor til 3 børn med særlige behov, til at fortælle.

Monica Lylloff har en bred viden om, hvoran det er at være en familie, hvor diagnoser, hjælpemidler og svære valg er en del af hverdagen.

Læs videre Seje mor!

Årsmøde i DH-Ringsted.

PRESSEMEDDELELSE

Der afholdes onsdag 20. marts årsmøde i Danske Handicaporganisationer i Ringsted. Mødet finder sted kl. 18.30 i aktivitetshuset Hyldegården, Hyldegårdsvej 42, Ringsted.

Før starten på selve årsmødet holder Katrine Jensen, der er  Ringsted kommunes borgerrådgiver, et oplæg om hendes arbejde i kommunen. Katrine Jensen har været ansat af Ringsted byråd siden august 2018 og har med årets udgang afleveret sin første afrapportering om arbejdet. Katrine Jensen vil fortælle om sine opgaver og de muligheder hun har for at rådgive borgere.

Læs videre Årsmøde i DH-Ringsted.

Møde om Handicap & Job i Ringsted

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, Venstre, folketingsmedlem Finn Sørensen, Enhedslisten og Sif Holst, næstformand i Danske Handicaporganisationer, diskuterer Handicap & Job ved unikt møde i Ringsted mandag 25. februar.

Hvordan skaber vi det rummelige arbejdsmarked? Oplæg og debat om fremtidens arbejdsmarked og fremtidens socialpolitik. Hvor bærer erfaringerne os hen og hvordan sikrer vi os rummelighed og fællesskab? 

Et helt særligt samarbejde mellem tre meget forskellige parter i Ringsted fører nu til, at tre virkelige kapaciteter diskuterer handicap og job i Ringsted mandag 25. februar.

Læs videre Møde om Handicap & Job i Ringsted

Kvalitetsstandarder med rigtig retning

DH Ringsted har svaret på høring vedrørende “Kvalitetsstandarder på området for udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Ringsted Kommune”

DH-siden af Handicaprådet er grundlæggende enig i målsætningen og den retning, Børne- og Undervisningsudvalget har fastlagt for kvalitetsstandarderne, der især skal “…imødekomme borgernes berettigede forventninger til et ensartet serviceniveau, samt gennemskuelighed i ydelsesniveau og sagsbehandlingen.”

Læs videre Kvalitetsstandarder med rigtig retning