Strategi for partsamarbejde fra 2015 – høringssvar.

Med nedlæggelsen af de Lokale Beskæftigelses Råd (LBR) bliver samarbejdet mellem ogganisationer og arbejdsmarkedets parter samlet i Regioner. Der har mange steder rundt om i landet været taget initiativer for at bevare en form for kontakt lokalt. I Ringsted har LO taget initiativ til et såkaldt paragraf 17 stk. 4 udvalg, der ville betyde en lidt strammere struktur på samarbejdet. DH har siddet med i LBR og Handicaprådet er blevet bedt om at afgive høringssvar. Læs videre Strategi for partsamarbejde fra 2015 – høringssvar.