Høringssvar om tilbagebetaling af ledsagelse

screenshot-kopiDen 16. oktober sendte DH-siden af Handicaprådet i Ringsted et høringssvar vedrørende tilbagebetaling af borgerbetalt ledsagelse på ferier og ture.

 

Det er en sag, der har kørt nu gennem flere år. De fleste af pengene er nu tilbagebetalt til de berørte borgere. En rest, som der tilbagestår, fordi der manglede dokumentation, foreslås nu tilbagebetalt efter en fordelingsnøgle.

 

DH-siden af Handicaprådet anbefaler i høringssvaret, at byrådet tilslutter sig tilbagebetaling til de resterende borgere ud fra et estimat, som beskrevet i sagsfremstillingen. Læs videre Høringssvar om tilbagebetaling af ledsagelse

Evaluering af forsøg med Flextur i byzonen Ringsted og Benløse

20141003_163312
Øget mobilitet for mennesker med handicap eller alderssvækkelse er målet for DH-Ringsted. Målet opfyldes ikke altid af bybusserne.

Som man kan læse i referatet fra sidste Handicaprådsmøde, så har vi afgivet et høringssvar vedrørende “Evaluering af forsøg med Flextur i byzonen Ringsted og Benløse.”

DH-siden fastholder sit oprindelige høringssvar og anbefaler, at forsøgsordningen ophører, så borgere igen har denne mulighed for transport.

Flexture internt i Ringsted by øger mobiliteten og mulighederne for personer med handicap, og samtidig ses, at ordningen ikke medfører store udgifter.