DH-Ringsted sendt høringssvar til budget

Du kan nedenfor læse hele høringssvaret:

DH-Ringsted har med interesse læst budget for Ringsted kommune 2018 og overslagsår.

Indledningsvist skal vi bemærke, at budgettet overordnet set indeholder mange gode tiltag og prioriteringer. Der er tiltag, der peger i rigtig retning.

Der er dog punkter, der rammer mennesker med handikap. Høringssvaret skal sikre politisk fokus om dette og for at høringssvaret ikke skal blive for langt, er vægten lagt her. Læs videre DH-Ringsted sendt høringssvar til budget