Pressemeddelelse fra DH: Rent blår i øjnene

Pressemeddelelse fra DH-Ringsted:

At forlænge frister på behandlingen af merudgifter (§ 41), tabt arbejdsfortje-neste (§ 42) og aflastning (§ 44) i børnehandicapsager, er at prøve at stikke forældre og borgere blår i øjnene, siger den lokale afdeling af Danske Handicaporganisationer i en kommentar til gårsdagens artikel i Dagbladet om sagsbehandling på børnehandicapområdet. Læs videre Pressemeddelelse fra DH: Rent blår i øjnene

DH: Kvalitetsstandard skaber unødigt pres på egne valg

Ringsted kommune ønsker at indføre en kvalitetsstandard, der sætter rammer for aflastning og afløsning af pårørende til handicappede over 18 år.

DH-siden af Handicaprådet har indgivet et høringssvar til kvalitetsstandarden, der vedrører Servicelovens §84, stk. 1.

– Vi hæfter os ved, at man sætter to grænser for aflastning og afløsning, siger Jan Jakobsen, der er medlem af Handicaprådet for DH i Ringsted. – Den ene grænse er op til 86 døgn årligt for unge mellem 18 og 25 år, og den anden hedder op til 42 døgn årligt for de, der er over 25 år. Læs videre DH: Kvalitetsstandard skaber unødigt pres på egne valg

DH til politikere: sig nej til generelt at hæve frister på børnehandicap

Danske Handicap-organisationer i Ringsted har på vegne af Handicaprådet afgivet et høringssvar omkring forlængelse af sagsbehandlingsfrister på flere områder, som Børne- og Familierådgivningen har bedt om.

DH-Ringsted vender i sit høringssvar tommelen nedad til forslaget og advarer politikerne mod generelt at forlænge sagsbehandlingsfristerne fra de nuværende 8 til 12 uger på børnehandicapsager. Læs videre DH til politikere: sig nej til generelt at hæve frister på børnehandicap