Madservice – også et spørgsmål om kvalitet

Ældre- og Genoptræningsudvalget ved et tidligere besøg på Café Ingeborg.

“…Ikke mindst tilbydes de ældre med tilknytning til Knud Lavard Centret på daglig basis sunde samt frisk og veltillavede måltider, hvilket alle vore ældre fortjener…”

Sådan skriver DH-siden af Ringsted Handicapråd i et høringssvar omkring madudbringning til ældre. Madudbringningen står for en omlægning i 2019, når der skal gennemføres et nyt udbud.

Med høringssvaret slår DH-siden af Ringsted Handicapråd til lyd for at man ser på både kvalitet og jobskabelsesmuligheder på særlige vilkår, når man skal beslutte sig for, om madservice skal hjemtages og varetages af kommunen selv. Sider af sagen, der ikke fylder noget i den rapport, der er lavet om fremtidens madservice.

Læs videre Madservice – også et spørgsmål om kvalitet

Oprethold idrætsprojekt

Et toårigt idrætsprojekt for borgere med nedsat psykisk funktionsevne og psykisk skrøbelighed udløber med udgangen af 2018. Det er Danske Handicaporganisationer i Ringsted meget kede af. Man opfordrer derfor byrådet til at fortsætte projektet.

– Vi har stor ros til byrådet for, at man igangsatte dette idrætsprojekt, siger DHs formand i Ringsted Jan Jakobsen. – Med projektet fik vi noget som både pårørende til borgere med udviklingshæmning og vi i Handicaprådet adskillige gange har efterspurgt. Læs videre Oprethold idrætsprojekt