Endelig skal jobs på særlige vilkår behandles

Mand i kørestol ved arbejdsbord med computer.

Byrådet besluttede i juni 2018, at et borgerdrevet forslag med titlen ”Job på særlige vilkår –giv os en chance” skal sendes til behandling i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Nu sker det på mødet onsdag 27. marts. DH-Ringsted har i den anledning indgivet sit høringssvar vedr. forslaget.

Læs videre Endelig skal jobs på særlige vilkår behandles

Høringssvar kvalitetsstandarder voksenområdet

En fyldepen, der skrives med på et stykke papir....

Her er et høringssvar om ”Kvalitetsstandarder 2018 på voksenområdet”, som DH-Ringsted sendte til Ældre- og Genoptræningsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 15. marts 2019.

Handicaprådet i Ringsted kommune har fået ”Kvalitetsstandarder 2018 på voksenområdet” i høring. Sagen har været drøftet på Handicaprådets møde 12. marts, hvor DH-siden ønskede at afgive et skriftligt høringssvar. I den anledning skal DH-siden af Handicaprådet afgive høringssvar, idet det fremgår af Handicaprådets Forretningsorden punkt 10, at ”I høringssager er det kun DH-siden af Handicaprådet, der afgiver høringssvar.”

Læs videre Høringssvar kvalitetsstandarder voksenområdet

Beretning om arbejdet i DH-Ringsted

Nogle nedslag i året, der er gået – formandens beretning ved DH-Ringsteds årsmøde onsdag 20. marts 2019.

En collage af avisoverskrifter fra året, der gik, hvor DH-Ringsted har været involveret.

At skrive en DH-beretning kan gøres på mange måder. Jeg har benyttet mig af, som skrevet står, at det er formandens beretning og bestræbt mig på at gøre den forholdsvis kort med nogle nedslag i året, der er gået. Denne beretning vil blive tilgængelig på vores hjemmeside.

Læs videre Beretning om arbejdet i DH-Ringsted

Seje mor!

Den 24. april holder Danske Handicaporganisationer i Ringsted et Cafémøde, hvor vi har inviteret Monica Lylloff, mor til 3 børn med særlige behov, til at fortælle.

Monica Lylloff har en bred viden om, hvoran det er at være en familie, hvor diagnoser, hjælpemidler og svære valg er en del af hverdagen.

Læs videre Seje mor!

Årsmøde i DH-Ringsted.

PRESSEMEDDELELSE

Der afholdes onsdag 20. marts årsmøde i Danske Handicaporganisationer i Ringsted. Mødet finder sted kl. 18.30 i aktivitetshuset Hyldegården, Hyldegårdsvej 42, Ringsted.

Før starten på selve årsmødet holder Katrine Jensen, der er  Ringsted kommunes borgerrådgiver, et oplæg om hendes arbejde i kommunen. Katrine Jensen har været ansat af Ringsted byråd siden august 2018 og har med årets udgang afleveret sin første afrapportering om arbejdet. Katrine Jensen vil fortælle om sine opgaver og de muligheder hun har for at rådgive borgere.

Læs videre Årsmøde i DH-Ringsted.