formanden har ordet: om vores mål for 2019

Foto af ringbind med årstal 2014... til 2018.

Da DH-Ringsted afholdt sit årsmøde 20. marts 2019, så vi bl.a. tilbage på de mål, vi har sat os for arbejdet i DH-Ringsted – og på de resultater, vi har nået i 2018. Altså en evaluering af, hvor langt vi når.

I forhold til målene for 2018 har vi ikke fjernet nogle mål i 2019, da de alle er en del af en længerevarende proces.

Jeg vil give en status for, hvor langt vi er med målene. Noget, der kun blev berørt for nogle punkters vedkommende på årsmødet. Derefter kort beskrive 2 nye mål, der blev tilføjet ved årsmødet.

Læs videre formanden har ordet: om vores mål for 2019