Strategi for partsamarbejde fra 2015 – høringssvar.

Med nedlæggelsen af de Lokale Beskæftigelses Råd (LBR) bliver samarbejdet mellem ogganisationer og arbejdsmarkedets parter samlet i Regioner. Der har mange steder rundt om i landet været taget initiativer for at bevare en form for kontakt lokalt. I Ringsted har LO taget initiativ til et såkaldt paragraf 17 stk. 4 udvalg, der ville betyde en lidt strammere struktur på samarbejdet. DH har siddet med i LBR og Handicaprådet er blevet bedt om at afgive høringssvar.
Høringsstvaret kan læses her:

Strategi for partsamarbejde fra 2015 – høringssvar.

Ringsted 4. marts 2015

DH-Ringsted afgiver hermed på vegne af Ringsted Handicapråd høringssvar i sag om “Strategi for partsamarbejde fra 2015”, som handler om fremtidigt lokalt samarbejde på arbejdsmarkedsområdet.

DH-Ringsted støtter Det Lokale Beskæftigelsesråds anbefaling af, at kommunen opretter et § 17, stik. 4. udvalg med repræsentation af de nuværende parter i Det Lokale Beskæftigelsesråd. DH var part i det LBR, der blev nedlagt med udgangen af 2014 og derfor tydeligt omfattet af dette forslag.

Denne form sikrer, at DH er sikret en bedre forankret lokal dialog, end der er lagt i den nye regionale struktur. DH-Ringsted lægger vægt på at være i dialog så tæt på borgerne som muligt. Rapporten “Det rummelige Arbejdsmarked” udarbejdet på initiativ af LBR i Ringsted december 2014, underbygger dette behov.

På vegne af DH-Ringsted
Lisbeth Balling
Formand