Demokrati for alle – fiasko eller gevinst?

En sluttet, men fokuseret kreds diskuterer "Demokrati for alle", hvilket jo er inklusion og mulighederne i den.
En sluttet, men fokuseret kreds diskuterer “Demokrati for alle”, hvilket jo er inklusion og mulighederne i den.
Nogen gange kan møder godt blive en deltagermæssig fiasko – og alligevel konstruktivt.
Det skete, da DH-Ringsted onsdag den 21. oktober afholdt et cafémøde i Café Ingeborg på Knud Lavard Centret i Ringsted.
Uvist af hvilke årsager nåede en foromtale af mødet ikke frem til lokalpressens læsere, og blev således kun delt på sociale medier via web. Det satte sine spor i deltagerantallet, men alligevel lykkedes det at få en konstruktiv dialog i gang mellem deltagerne og de tre oplægsholdere, der deltog.

Udgangspunktet var demokrati og mulighederne for at deltage i dette. Det kom hurtigt i debatten til at dreje sig om, hvad det er for forudsætninger, der skal til for at man kan honorere mulighederne for at flest muligt deltager i samfundslivet generelt. En lang række eksempler kom på bane. Blandt andet nævnte en deltager noget så banalt at være forældre og have en eller anden form for handicap, der fysisk gør det vanskeligt at deltage i forældreaktiviteter på sit barns skole. Tilgængelighed er stadig en mangel på en del skoler – også i Ringsted – til trods for, at der er beslutninger om, at vores folkeskole skal være inkluderende.
– Det er ikke altid, at der udvises den store tolerance fra andre forældre, der ofte gerne vil holde møderne i børnenes hjemlokale på skolen. Er det lokale ikke tilgængeligt sker der ofte det, at man enten “lærer” at overdrage de pligter til den anden forælder for ikke at gøre det til et problem eller slet ikke møder op – og det er heller ikke rimeligt i forhold til ens barn, sagde deltageren.
En anden deltager kunne fortælle, at hun var glad for, at hendes autistiske søn ikke deltog i mødet på Knud Lavard Centret, fordi et stort rum med mange sanseindtryk i form af lyd, farver og og lys i løbet af meget kort tid ville gøre ham træt og ukoncentreret.
– Vi ved jo godt, at den slags spiller ind på, om vi kan fungere, men vi bygger stadig uden at tage hensyn til det. Med rette hensyn kunne min søn godt deltage, men det er umuligt under vilkår som her, sagde hun.
Mødet viste, at en væsentlig barriere er mangel på viden om, hvad  der skaber rammerne. Én konklusion var,  at det er en opgave for Handicaprådet at få undersøgt omfanget af problemerne og skabe overblik over, hvilke faciliteter, Ringsted kommune råder over, der kan leve op til forskellige målgrupper og situationer. Alene det at få skabt et overblik over dette vil give bedre muligheder.