Cafémøder i 2014

10405277_10152423243459481_5739019248976195207_n

I 2014 har vi i DH-Ringsted afholdt 3 Cafémøder på Knud Lavard Centret.  Det var gode vellykkede arrangementer, som har givet os nogle erfaringer, der måske også kan bruges af andre.

Vi valgte i 2014 temaerne inklusion i folkeskolen, fleksjob- og førtidspensionsreformen og tilgængelighed. Tilsammen gav de en god sammenhæng, men møderte kunne alligevel opfattes som enkeltstående, som de fremmødte kunne få glæde af uden at deltage i dem alle.

Møderne har alle fulgt samme opbygning. De startede med oplæg fra 3 oplægsholdere, der fik hver 10 minutter til rådighed for deres oplæg.

Oplæg I var et lokalt oplæg med brugervinkel.
Oplæg II var et indlæg med deltagelse af en kommunal medarbejder, der kommer med et bud på, hvordan man arbejder med tilgængelighed set fra en kommunal vinkel.
Oplæg III var en organisationsvinkel, hvor der kom nogle lidt mere overordnede vinkler på emnet.

10264244_10152403393749481_4641090323523044433_oDet første Cafémøde blev afholdt 28. maj. Her var emnet “Inklusion i folkeskolen”.

Første oplægsholder var Helle Stærk Hansen, der repræsenterede et forældreperspektiv. Derefter var det Karen Knudsen, der er konsulent i Danske Handicaporganisationer og varetog det overordnede handicapperspektiv.  Til sidst var det Anne Marie Østergaard, der er konsulent i Ringsted Kommune og arbejder med inklusion af børn med særlige problemstillinger i folkeskolen.

På dette det første cafémøde kom de tre oplægsholdere godt rundt om, hvad god og vellykket inklusion drejer sig om.

Ca. 15 personer var mødt frem for at lytte med og deltage i den efterfølgende debat med de tre oplægsholdere.

10353259_10152654760754481_790898078601745988_oDet andet cafémøde blev afholdt onsdag 17. september. Her var temaet “Når reformer bliver hverdag – er de så bare noget vi lever med”. Fokus var på fleksjob- og førtidspensionsreformen.

Som bruger deltog Jan Jakobsen, der selv har muskelsvind og har erfaringer med fleksjob helt tilbage fra 2002. Det giver gode muligheder for at beskrive nogle erfaringer. Jan Jakobsen har samtidig taget del i debatten både som blogger og med indlæg i pressen om reformerne.

Den kommunale vinkel blev varetaget af Lisbeth Jerslev, der er souschef på jobcentret i Ringsted kommune. Hun har et stort kendskab både til de faktiske forhold vedrørende den kommunale indsats og de udfordringer man står overfor med de rammer, arbejdet skal udføres under.

Det lidt bredere handicappolitiske perspektiv blev varetaget af Merete Hornecker, der foruden at være socialpolitiske konsulent i Dansk Fibromyalgi-Forening også er bestyrelsesmedlem i LAFS – Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere. Her har man via et veludviklet korps af bisiddere et hav af erfaringer med reformerne.

Fra mødet kan man i Lokalbladet læse en glimrende opsamling af de tre indlæg om dette møde og den efterfølgende debat. Følg linket nedenfor og gå til indlægget. Du finder indlægget ved at bladre frem til side 16 i avisen.
http://www.e-pages.dk/lokalbladet_ringsted_dk/146/html.

Plakat DH tilgængelighedTirsdag den 4. november afholdt DH-Ringsted årets sidste cafémøde.
Denne gang var temaet “Tilgængelighed i bygninger og det offentlige rum”. Her satte DH-Ringsted fokus på, hvordan vi indarbejder den gode praksis, så vi får bedre vilkår på dette område. Tilgængelighed set bredt er et vigtigt redskab, når vi skal sikre, at så mange borgere som muligt skal være en del af den inkluderende folkeskole og senere skal i arbejde.

DH tog med dette Café-møde temperaturen på tilgængelighed ikke alene for mennesker, der er kørestolsbrugere eller blinde, men for mange andre grupper også. 

Oplægsholder denne gang var Lisbeth Balling, der foruden at være formand for Danske Handicaporganisationer i Ringsted også selv til tider er dårligt gående. Som medlem af Scleroseforeningen har Lisbeth Balling mange erfaringer med de problematikker, man som dårligt gående støder ind i.

Derefter var det Lars Rasmussen og Theis Falgreen fra Vej- og ejendomscentret i Ringsted kommune, der fortalte om, hvordan tilgængeligheden indgår i Ringsted kommunes planlægning.

Sif Holst, der er medlem af Danske Handicaporganisationers forretningsudvalg, sluttede med se på, hvordan DH set i det lidt mere overordnede perspektiv arbejder med tilgængelighed, som Sif Holst har selv stor erfaring med.

DH-Ringsted fortsætter med cafémøderne i 2015.