Vi lever i en handicappolitisk tid, hvor intet kommer af sig selv

Udtalelse i forbindelse med Den Internationale Handicapdag 3. december 2020. Af formand for Danske Handicaporganisationer i Ringsted Jan Vagn Jakobsen.

I dag samler vi lokalt op på, hvor vi står og hvordan vi kommer videre.

Det var i går 3. december – og det betød endnu engang også FNs internationale handicapdag. Grundet Covid-19 restriktioner var det en helt ny og uprøvet version 2020 – uden store armbevægelser eller manifestationer.

Lokalt har vi en del at glæde os over, når det gælder handicap. Nye spirer, der kan få betydning for vores fremtid, pibler frem.

Vi fik I 2018 en uvildig borgerrådgiver, der har nået resultater og har givet den støtte, der skal til for at færre borgere falder igennem de store huller, der generelt set er i vores velfærd på handicapområdet. Det vil fortsat kræve kamp at fastholde resultater, for vi lever i en handicappolitisk tid, hvor intet kommer af sig selv.

Det betyder også, at vi hele tiden må presse på for at det sker. At vi fastholder kursen og sikrer en god udvikling. Når det gælder borgerrådgiveren må vi sikre at sikre at succes’en ikke drukner i sig selv. At borgerrådgiveren får flere henvendelser betyder både flere forventninger og større arbejdspres. Bliver det til længere ventetider, kan det meget vel svække tilliden til borgerrådgiveren. Det vi sikre ved at tildele de ressourcer der faktisk er brug for. Hvordan er byrådets opgave at sikre. Vi skal konstatere behovet og advare mod konsekvenser af ikke at handle.

Noget nyt og spændende er sat i gang i Ringsted. Det er besluttet, at der ved alle politiske dagsordener i stående udvalg og byrådet skal indføres et punkt om konsekvenser for handicap. I snart 10 åt har vi ikke haft en handicappolitik. Baggrunden var en beslutning om, at handicap skal indtænkes I alle områder. Vi måtte dog konstatere, at vi manglede redskaber, der sikrer, at det sker. Det har taget tid, men vi har fået et vigtigt gennembrud.

Vi glæder os til at samarbejde med udvalg og byrådet om den dialog, der også er nødvendig for at samarbejder bliver udviklende og viser sig at være til gavn for mennesker med handicap. Det er jo vores mål.

Dialog er også vigtigt for os når det gælder de mange høringer, der er og den manglende systematik, der hidtil har været. Vi har med undren set at sager uden større betydning kom I høring, mens de, der virkelig betød noget, ikke gjorde. Ofte med urimeligt korte frister. Også her er en proces sat i gang, og vi ser frem til at det betyder mere rimelige arbejdsvilkår for alle råd i Ringsted kommune.

Naturligvis er alt ikke rosenrødt i Ringsted kommune. Vi er som borgerne i andre kommuner presset på retssikkerheden. Vi arbejder I DH på at den bliver sikret. Både lokalt og centralt. En gennemgang af hele handicapområdet er sat i gang. Den håber vi kan sikre en bedre fordeling af udgifterne mellem kommune og stat og føre til en adskillelse af bevilling og økonomi. Det er ganske enkelt en nødvendighed for at sikre retssikkerheden.

Vi har store opgaver foran os, men også gode redskaber til at løse dem. Men stadig gælder det: Vi lever i en handicappolitisk tid, hvor intet kommer af sig selv.