Medicinhåndtering Bengerds Huse

Foto af piller i plastikpilleglas, der ligger en og piller flyder ud på bord.

Handicaprådet behandlede på sit møde tirsdag 2. marts en sag om bl.a. medicinhåndtering på Bostedet Bengerds Huse. Handicaprådet besluttede, at man på et af de kommende møde gerne vil have besøg af bostedets leder for at få en nærmere viden om det påbud, som bostedet fik i maj 2020 fra Styrelsen for Patientsikkerhed og som stadig er gældende.

– Vi er temmelig sikre på, at der bliver taget forsvarligt hånd om medicinhåndteringen på Bengerds Huse i dag, og vi er udelukkende interesseret i sagen, fordi der tidligere har været opmærksomhed på dette punkt, siger Jan Vagn Jakobsen, der er formand for Ringsted Handicapråd.

– Handicaprådet har nogle muligheder for at rejse sager af egen drift, da vi er et dialogforum mellem byrådet og mennesker med handicap i Ringsted kommune. Det kan vi måske bruge til at komme med nogle anbefalinger til byrådet om, hvordan det i fremtiden sikres, at vi undgår den slags anmærkninger, som man fik i maj 2020. Derfor vil vi gerne diskutere det.