Skriftlige høringssvar på RingSted kommunes hjemmeside

Fra og med 1. januar 2021 er alle de høringssvar, som skriftligt er afgivet af Ringsted Handicapråd samlet sammen, så de let kan findes frem sorteret j datoorden på Ringsted kommunes hjemmeside. Du finder et link til dem nederst i denne artikel.

Nogle gange er der ingen kommentarer til sager i høring. I disse tilfælde skives dette blot ind i referatet. Andre gange har DH-siden af Handicaprådet længere og mere komplicerede kommentarer, som man ønsker med – og det sker så i et skriftligt høringssvar.

Alle de skriftlige høringssvar afgives på vegne af Handicaprådet, men reelt er det DH-siden af Handicaprådet, der, efter en diskussion i Handicaprådet, udarbejder høringssvaret.

Det sker ifølge en gammel aftale i Handcaprådet, som er indarbejdet i rådets forretningsorden. Den er begrundet i rådets konstruktion, hvor DH-siden repræsenterer 3 handicaporganisationer, der skal være i stand til at dække samtlige medlemsorganisationers behov. Den 4. plads er overladt til Ringsted Handicap Idræts Forening, der i sig selv også repræsenterer mange forskellige former for handicap. Alle disse 4 udpeges af byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

De 4 pladser på den kommunale side er fordelt mellem 2 politikere og 2 administrative medarbejdere. Alle disse 4 udpeges af byrådet.

-Set i forhold til den måde vi arbejder på i Handicaprådet, giver dette rigtig god mening, siger Jan Jakobsen fra Handicaprådet. -Både politikere og administration har andre fora, hvor de bliver hørt – og vi har under alle omstændigheder haft en diskussion i Handicaprådet, så vi er bekendt med parternes synspunkter. Vi oplever på denne måde heller ikke, at hverken administration eller politikere bliver taget som gidsler i Handicaprådet.

Siden opdateres fremover med nye, skriftlige høringssvar efterhånden som de sendes til udvalg.

Læs høringssvar her under punktet “Høring i Handicaprådet”: Kommunen / Byråd og Udvalg / Øvrige udvalg, råd og nævn / Handicapråd