DH til politikere: sig nej til generelt at hæve frister på børnehandicap

Danske Handicap-organisationer i Ringsted har på vegne af Handicaprådet afgivet et høringssvar omkring forlængelse af sagsbehandlingsfrister på flere områder, som Børne- og Familierådgivningen har bedt om.

DH-Ringsted vender i sit høringssvar tommelen nedad til forslaget og advarer politikerne mod generelt at forlænge sagsbehandlingsfristerne fra de nuværende 8 til 12 uger på børnehandicapsager.

– Børne- og Familierådgivningen har ønsket at få hævet  sagsbehandlingsfristerne på merudgifter (§ 41), tabt arbejdsfortjeneste (§ 42) og aflastning (§ 44), siger Jan Jakobsen, der er formand for DH-Ringsted. – Deres vigtiste grund er, at det er svært at nå at sagsbehandle sagerne indenfor den frist, der er i dag, fordi det ofte er nødvendigt at indhente status fra forskellige sygehuse/speciallæger, og at ”sagsbehandlingstiden” hos disse ofte er lang.

– Vi mener ikke, det et argument for at fristerne kan hæves i alle sager, fortsætter Jan Jakobsen. – Vi vurderer, at det er vigtigt at sagsbehandlingsfristerne er så korte som muligt. Kan det ikke nås, er det vigtigt at anskueliggøre, at det skyldes eksterne forhold og så må administrationen, som man gør – eller burde gøre – i dag, kontakte ansøgeren med forventet svartidspunkt. Det er allerede skrevet ind i kvalitetsstandarden.

– Hvis det reelle problem er, at sagspresset på medarbejderne er for stort, løser man det ikke ved at øge sagsbehandlingstiden. Så må man se på om der er ressourcer nok til arbejdet, eller det kan gøres anderledes, slutter Jan Jakobsen.

DH-Ringsted opfordrer derfor til, at der skal arbejdes videre med allerede igangsatte ændringer i interne procedurer, så sagsbehandlingstiderne afkortes mest muligt. Man foreslår også fra DH, at sagsbehandlingsfristerne på øvrige områder gennemgås med henblik på at få dem gjort så korte som muligt.