DH: Kvalitetsstandard skaber unødigt pres på egne valg

Ringsted kommune ønsker at indføre en kvalitetsstandard, der sætter rammer for aflastning og afløsning af pårørende til handicappede over 18 år.

DH-siden af Handicaprådet har indgivet et høringssvar til kvalitetsstandarden, der vedrører Servicelovens §84, stk. 1.

– Vi hæfter os ved, at man sætter to grænser for aflastning og afløsning, siger Jan Jakobsen, der er medlem af Handicaprådet for DH i Ringsted. – Den ene grænse er op til 86 døgn årligt for unge mellem 18 og 25 år, og den anden hedder op til 42 døgn årligt for de, der er over 25 år.

Ringsted kommune har haft rådgivning fra KLK, som har anbefalet en tydeliggørelse af kvalitetsstandarden. Argumentationen fra administrationen er, at det må forventes, at pårørende til borgere under 25 år har et større behov for aflastning, og “at borgere over 25 år er klar til at flytte hjemmefra til et botilbud eller anden bolig”.

– Om en borger med handicap ønsker at bo sammen med familie eller vælger en anden boform, bør være et valg, som borgeren træffer sammen med de pårørende, siger Jan Jakobsen.

– Vi anser det sket ikke for rimeligt, at KLK blander sig i Ringsted kommunes serviceniveau på denne måde. Det kan opfattes som et pres for at fremme, at borgere over 25 år skal flytte hjemmefra til et botilbud eller anden bolig, siger Jan Jakobsen.

– Det kan være hensigtsmæssigt i nogle tilfælde at unge kommer i gang med eget liv på egne betingelser. I andre situationer kan det være en ualmindelig dårlig løsning. I de tilfælde kan det ikke nytte, at man som udgangspunkt stiller borgere væsentligt dårligere og rent faktisk kun stiller den halve aflastning eller afløsning i udsigt.

– Vi ved jo godt, at der skal foretages en individuel vurdering, men er udgangspunktet for serviceniveauet urimeligt lavt er og bliver det et pres. Hvad der helt objektivt taler for, at der bør ske en halvering af hjælpen til aflastning og afløsning fra den dag man fylder 26 år, har vi meget svært ved at se, slutter Jan Jakobsen.