Pressemeddelelse fra DH: Rent blår i øjnene

Pressemeddelelse fra DH-Ringsted:

At forlænge frister på behandlingen af merudgifter (§ 41), tabt arbejdsfortje-neste (§ 42) og aflastning (§ 44) i børnehandicapsager, er at prøve at stikke forældre og borgere blår i øjnene, siger den lokale afdeling af Danske Handicaporganisationer i en kommentar til gårsdagens artikel i Dagbladet om sagsbehandling på børnehandicapområdet.

Derfor indgav DH-siden af Handicaprådet på vegne af Handicaprådet allerede i fredags et høringssvar omkring forlængelse af de sagsbehandlingsfrister, som Børne- og Familierådgivningen har bedt om.

DH-siden af Handicaprådet advarer politikerne mod generelt at forlænge fristerne fra de nuværende 8 til 12 uger.

– Børne- og Familierådgivningens vigtiste begrundelse er, at det er svært at nå at sagsbehandle sagerne indenfor den frist på 8 uger, der er nu, fordi man ofte skal indhente status fra forskellige sygehuse/speciallæger. Her er ”sagsbehandlingstiden” ofte lang, siger Jan Jakobsen, der er handicaprådsformand og har indsendt høringssvaret. 

– Det er jo langtfra i alle sager, det er nødvendigt at indhente så fyldestgørende informationer som ved nytilkomne sager. Derfor bør fristerne ikke hæves generelt, fortsætter Jan Jakobsen. 

– Det er vigtigt at sagsbehandlingstiden er så korte som muligt af hensyn til de forældre, der venter på svar og får mange spekulationer og frustrationer på grund af netop lange sagsbehandlingstider. Kan en sag ikke nås inden for fristen må administrationen begrunde, at det skyldes eksterne forhold. Administrationen må, som man har pligt til i dag, så kontakte ansøgeren med forventet svartidspunkt.

– Hvis det reelle problem er, at sagspresset på medarbejderne er for stort, løser man det alligevel ikke ved at øge sagsbehandlingstiden. Så må man se på om der er ressourcer nok til arbejdet, eller det kan gøres anderledes, slutter Jan Jakobsen.