Vi samler om imødekommenhed, dialog og styrke

PRESSEMEDDELELSE:
– DH-Ringsted vil skabe dialog med kommunen om at få bragt en række forhold omkring den lokale sagsbehandling og borgernes retssikkerhed i orden. Det gør vi ved at samle de lokale handicaporganisationer i DH om imødekommenhed, dialog og styrke, siger lokalformanden Jan Jakobsen forud for årsmødet 21. marts i DH-Ringsted.

– Vi ønsker et godt og konstruktivt samarbejde med Ringsted kommune, hvilket vi også i høj grad bidrager til gennem Handicaprådet, men DH (Danske Handicaporganisationer) er også en interesseorganisation for mennesker med handicap. Som sådan må vi reagere på f.eks. de ulovligheder, som Ringsted kommune har erkendt systematisk er foregået på børnehandicapområdet.

– En lang række henvendelser, DH i øjeblikket også får fra borgere, varsler desværre om, at situationen ikke er meget bedre, når det gælder voksne med handicap. Her har vi dog desværre ikke samme systematiske opsamling af de problemer, borgerne oplever, som en gruppe forældre på børneområdet har foretaget, siger Jan Jakobsen.

Står ofte alene
– Ofte er der  på voksenhandicapområdet tale om mennesker, der står alene med deres sag eller er afhængig af pårørende, der vil hjælpe i forhold til kommunen. Vi kan se, at borgerne ofte er svigtet på den kommunale rådgivningsforpligtelse. Der er derfor al mulig grund til at få speedet op om ansættelse af en uvildig borgerrådgiver i Ringsted kommune. Det kan bl.a. kan sikre en bedre praksis på området. Vi mener, at der er behov for flere initiativer, der kan sammenfattes som fastholdelse af borgernes retssikkerhed. Emner vi vil have endnu mere fokus på i det kommende år.

– Jo flere medlemsorganisationer vi kan samle lokalt, jo flere erfaringer, vi kan få i spil og jo mere viden vi har, jo bedre kan vi støtte de borgere blandt både børn, unge og voksne, som angiveligt kommer i klemme i den kommunale sagsbehandling. Derfor er det vigtigt for os at betone DH-arbejdet og ikke mindst styrke indsatsen lokalt. Reformer og stram økonomi i det offentlige betyder, at det er endnu vigtigere at vi lokalt bliver dygtigere til at sikre handicappolitiske interesser lokalt. Vi skal modvirke de mange barrierer, mennesker med handicap fortsat møder, og sikre, at de bliver færre og ikke flere. Det skal vi bruge styrken til, slutter Jan Jakobsen.

Årsmødet i DH-Ringsted finder sted onsdag 21. marts kl. 19.00 i Cafeen, Hyldegården, Hyldegårdsvej 42, 4100 Ringsted.
Forud for årsmødet vil beretninger mm kunne læses på hjemmesiden.
Årsmødet er for alle de organisationer, der er meldemmer af DH og som er aktive i Ringsted kommune.
Tilmelding til årsmødet skal ske senest 17. marts til formand Jan Jakobsen på mail janvjak@gmail.com eller tlf. 61 69 16 75.