Beretning om arbejdet i DH-Ringsted 2017-2018

Formandsberetning til DH-Ringsteds årsmøde 21. marts 2018.

Det er første gang jeg skal aflægge beretning som formand for DH-Ringsted. I den situation er det en god ide at kaste et blik på dels tidligere beretninger og dels skabe overblikket over, hvad der fyldte i året. Frem til oktober var der to emner, der fyldte i vores dagsorden.

Det ene emne var naturligvis kommunalvalget. I DH havde vi dengang som nu, en åbenlys interesse i, uanset politisk tilhørsforhold iøvrigt, at få valgt flest, der kender og vil støtte op om rettigheder for mennesker med handikap.

I forbindelse med kommunevalget var det ikke mindst vores eget valgmøde om handikappolitik, der fyldte på vores dagsorden.

Valgmødet blev en kæmpe succes. Vi havde naturligvis håbet på, at det blev velbesøgt, men med omkring 90 deltagere var vi glædeligt overraskede.

Vi lagde vægt på selv at sætte dagsordenen gennem emner, vi ønskede, at politikerne skulle tage stilling til. Vi havde på forhånd meldt ud, at vi lagde vægt på den politiske dialog – og sammen finde løsninger.

Vi ramte nogle vigtige emner og det lykkedes os at gøre tilstrækkeligt opmærksom på, at mødet fandt sted. Vi havde opreklameret det gennem pressemeddelelser, en plakat i A3 og på de sociale medier lavede vi en lille reklamefilm samtidig med at vi naturligvis sørgede for at få mødet omtalt i de store Ringstedgrupper på de sociale medier.

Politikerne tog godt imod initiativet og der var en god stemning, selv om der kom en række kritikpunkter frem af Ringsted kommune.

Det anden emne var Ringsted kommunes budget for 2018, hvor forhandlingerne mellem partierne for alvor gik i gang i begyndelsen af september.

DH-Ringsted havde allerede i juni afgivet høringssvar som en del af budgetprocessen. Vores vægt var her på kommentarer til de budgetforslag, der var i spil, da vi afgav høringssvaret. Men der var også nogle yderligere forslag.

Et af dem var vores forslag om en uvildig borgerrådgiver, der skulle støtte borgere i sager med kommunen. Vi skrev i forslaget, at vi anså det for meget nødvendigt, at Ringsted kommune i 2018 fik ansat en uvildig borgerrådgiver med socialfaglig baggrund, uafhængig af administrationen, og alene er ansvarlig for at støtte og guide borgere i sager med kommunen.

Dengang levede vi i uvidenhed om omfanget af ulovligheder, som der ihvertfald er foregået på børnehandikapområdet. I det perspektiv er det yderst glædeligt, at der nu ansættes en uvildig borgerrådgiver inden for en overskuelig fremtid.

I august skrev jeg i et blogindlæg på DH-Ringsteds hjemmeside at “…I DH-Ringsted får vi kendskab til stadig flere sager, der bygger på tvivlsomme eller måske direkte ulovlige kommunale afgørelser…” I dag har vi ikke den tvivl. Der er i årevis foregået klokkeklare overtrædelser af nogle af Servicelovens bestemmelser. Samtidig var hele den afdeling i kommunen, der arbejder med børnehandikap, lagt ned på grund af mangel på personale. Det har haft alvorlige konsekvenser for de mange berørte familier med børn med handikap. Kun fordi en gruppe på 41 forældre lavede en samlet henvendelse til borgmesteren, skete der lykkeligvis noget reelt i sagen.

Handikaprådet fik i december en orientering om den alvorlige situation og om mulighederne for dialog med de berørte forældre. Vi syntes fra DH-siden især godt om, at man allerede inden jul ville indkalde forældrene til et møde.

Der blev indkaldt til mødet, men det viste sig desværre kun at være de forældre, der var medunderskrivere af henvendelsen, der fik en invitation. Vi synes ikke, at sagen er håndteret med den nødvendige professionalisme af ledelsen i Ringsted Kommune. Alle berørte forældre har ret til at få samme orientering og stille deres spørgsmål til situationen. Det er jo væsentligt flere end de forældre, der blev indbudt.

Det synes vi ikke er rimeligt, og vi ser frem til, at administrationens ledelse fremover anstrenger sig lidt mere i sager med så alvorlige konsekvenser for mange familier, som tilfældet er. Vi er også nødt til at vide: hvordan det kan gå så galt? Vi må vide det for at kunne lære af det, der er sket. Det er vigtigt, at lignende situationer ikke får lov til at ske i fremtiden.

I sidste års beretning kunne daværende formand for DH-Ringsted, Lisbeth Balling, konstatere, at det kræver en vis tålmodighed at nå resultater. Sådan tror jeg også, at det er med de nuværende ulovligheder på handikapområdet. Vi må være forberedt på at det i lang tid fremover kræver bevågenhed og energi fra vores side, når vi skal støtte mennesker med handikap i Ringsted kommune.

Et eksempel på tålmodighed, som Lisbeth Balling kom med i sidste års beretning, var behovet for arbejdspladser på særlige vilkår. Lisbeth sagde bl.a., at vi kan glæde os over, at Ringsted kommune begynder at se alvorligt på beskæftigelse på særlige vilkår og der bliver også mere interesse for at tænke i socialøkonomiske virksomheder. Jeg tror i dag, at der er behov for, at vi i DH-Ringsted er meget stædige på dette punkt. Trods opgangstider er der ikke den store fremdrift i initiativerne, og vi er på en række områder ikke kommet så meget videre.

I den sammenhæng kan jeg ikke lade være med at nævne, at derfor kort tid siden kom en rapport fra BDO om Ringsted kommune. I den hedder det bl.a. “…Det er vores vurdering, at sagsbehandlingen på det sociale område, vedrørende sager med ressource-forløb, ikke fuldt ud lever op til lovgivningen, idet vi har konstateret et relativt højt fejlniveau i disse sager svarende til fejl i ca. 57 % af de efterprøvede kontrolpunkter. Flere af de konstaterede fejl er relateret til borgers retssikkerhed…”. Der er god grund til at formode, at det kommende år kommer til at handle om retssikkerhed.

I DH har vi et oprigtigt ønske om at agere positivt og skue fremad mod gode resultater. Det er der masser af muligheder for. Vi skal blot samtidig flere de torne, der punkterer vores hjul eller skærer sig op i fødderne og giver unødig smerte. Det gør vi ved at holde fast i retssikkerheden.

Med venlig hilsen
Jan Jakobsen
Formand for DH-Ringsted