Beretning om arbejdet i Ringsted Handicapråd fra maj 2017 til marts 2018

Beretning om arbejdet i handikaprådet til DH-Ringsteds årsmøde 21. marts 2018.

Sidste år kunne jeg indlede beretningen med at sige, at arbejdet i Handikaprådet det sidste år været havde været inde i en positiv udvikling. Når det gælder det organisatoriske samarbejde, så kan jeg kun sige, at det stadig holder stik. Samarbejdet mellem DH og kommunen bygger på, at vi har et stærkt lokalt DH, for det er nødvendigt at vi kan levere de input til arbejdet, som skal til for at stille de rigtige spørgsmål.

Året i Handikaprådet har været præget af først og fremmest 3 ting:

At vi har måttet lave mange skriftlige høringssvar.

At vi desværre i den sidste del af perioden har måttet være vidne til en række – meget mildt sagt – særdeles uhensigtsmæssige og ulovlige sagsbehandlingsmetoder ikke mindst på børnehandikapområdet.

At vi med kommunevalget har fået et nyt handikapråd pr. 1. januar.
For at starte med det sidste, så er det jo en del af demokratiet, at der sker udskiftninger, og jeg har det fint med det handikapråd vi nu har fået nedsat. De største udskiftninger er sket på DH-siden, hvor Mona Williams og Lisbeth Balling har ønsket at trække sig fra rådsarbejdet og er erstattet af Claus Nielsen og Karl Østergaard Hansen. Et skifte, der har været forberedt det sidste år og har været helt ukompliceret. Det giver dog et afbræk i arbejdet, når der samtidig også kommer nye på posterne politisk og fra administrationen.

Desværre falder det også sammen med, at der har været den omtalte voldsomme uro på ikke mindst børnehandikapområdet. Vi gør i DH hvad vi kan for at følge med i situationen og komme med relevante input, men jeg er nødt til at sige, at det ikke bliver nemmere af det, jeg kun kan opleve som en lukkethed fra administrationens side om, hvad der virkelig foregår. Vi har i DH undret os over, at alle berørte forældre på børnehandicapområdet ikke var inviteret til det indledende dialogmøde, der blev afholdt lige før jul. Man inviterede kun en gruppe forældre, der havde henvendt sig til borgmesteren. Vi er utroligt glade for, at denne gruppe forældre tog initiativet til henvendelsen og for alvor fik sat fokus på de ulovligheder, der sker i Ringsted. Men som kommune mener jeg ikke at man kan tillade sig af føre dialog med det, der svarer til 20% af de berørte forældre.

Jeg sagde i en pressemeddelelse i forbindelse med indkaldelsen til dette årsmøde, at DH-Ringsted vil skabe dialog med kommunen om at få bragt en række forhold omkring den lokale sagsbehandling og borgernes retssikkerhed i orden. Det gør vi ved at samle de lokale handicaporganisationer i DH om imødekommenhed, dialog og styrke. Det er vigtigt at holde fast i – også selv om det ikke er nemt. Vi ønsker jo det gode og konstruktive samarbejde med Ringsted kommune. Det bidrager vi også i høj grad til gennem Handicaprådet, men DH er også en interesseorganisation for mennesker med handicap. Som sådan må vi reagere på f.eks. de ulovligheder, som Ringsted kommune har erkendt systematisk er foregået på børnehandicapområdet.

Desværre er det sådan, at vi til stadighed får henvendelser fra forældre om, at tingene stadig sejler. Vi får også henvendelser om, at situationen ikke er meget bedre, når det gælder voksne med handicap. Her har vi dog desværre ikke samme systematiske opsamling af de problemer, borgerne oplever, som den, en gruppe forældre på børneområdet har lagt frem.

Hvadenten det drejer sig om børnehandikapområdet eller voksenhandicapområdet er der desværre tale om mennesker, der står alene med deres sag eller er afhængig af pårørende, der vil hjælpe i forhold til kommunen. Vi kan se, at borgerne ofte er svigtet på den kommunale rådgivningsforpligtelse.

Det fører frem til det glædelige, at der nu ansættes en uvildig borgerrådgiver i Ringsted kommune. Det har gennem længere tid stået på Des ønskeliste til budgettet. Ansættelsen er i gang, og vi håber, at det kan være med til at sikre både bedre og lovlig praksis på handikapområdet. Vi mener, at der er behov for flere initiativer, der kan sammenfattes som at fastholde borgernes retssikkerhed. Det er vi ganske enkelt nødt til at have endnu mere fokus på i det kommende år.

Det sidste af de 3 centrale fokuspunkter i denne beretning er de mange skriftlige høringssvar, vi har skrevet i denne periode. At vi har brugt en del tid på at udarbejde høringssvar er ikke altid udtryk for at vi mener noget andet. Det kan lige så vel være nogle præciseringer, vi gerne vil have med og som kan være svære at få nuanceret tilstrækkeligt, så de kommunale fagudvalg kan bruge dem til noget.

Det er altid spændende, om der bliver lyttet til os, men det sker i en række tilfælde. Det er bl.a. sket omkring borgerrådgiver, omkring en række anbefalinger til budget og sidst omkring sagsbehandlingstider på børnehandikap, som Børne- og Undervisningsudvalget ganske som vi ikke kunne anbefale. Jeg tror, vi bruger tiden godt på høringssvar ikke mindst når vi er i stand til at byde ind med noget konstruktivt, der viser, at vi vil imødekommenhed og dialog. Det bygger også på vores styrke.

Styrken kommer, når vi er i stand til at fortælle, hvad handikaprådet er og hvad handikaprådet kan. Det handler om synlighed. Både for handikaprådet og for DH. Det er to emner, som vi er nødt til at prioritere i det kommende år.

Med venlig hilsen
Jan Jakobsen
Formand for Handikapråder
Valgt for DH-siden.