Beskæftigelse og handicap under lup

Handicaprådet i Ringsted kommune har skrevet et høringssvar til det udkast til “Beskæftigelsesplan 2019” som Ringsted kommune har sendt i høring.

Foto af DH-Ringsteds formand Jan Jakobsen.
DH-formand i Ringsted, Jan Jakobsen, kan se en ide i at skabe en lokal tænketank, der skal se på hvordan socialøkonomi kan skabe endnu flere jobs til mennesker med handicap.

Handicaprådet tegnes, når der skrives høringssvar, af DH-siden i Handicaprådet.

– Vi anerkender arbejdet for at sikre indsatser for mennesker med handicap. Først og fremmest, at der i udkastet peges på en række problemer, der er relevante, når vi skal finde brugbare løsninger, siger Jan Jakobsen, der er formand for både DH i Ringsted og Handicaprådet.

Som eksempel nævner Jan Jakobsen at reelt er handicap meget mere end fortællinger om øget arbejdsevne og udviklingspotentiale ved en målrettet motiverende indsats. For en række  fremadskridende handicaps er der også en gradvis svækkelse af arbejdsevnen. Han bruger sclerose og muskelsvind som eksempler.

– Vi kan også se en række problemer, der ofte trækkes frem, når man beskriver beskæftigelsessituationen for mennesker med handicap. Desværre er problemerne ofte langt mere komplicerede end de bliver italesat.

– Det fortaber sig i debatten og derfor også i de indsatser, der bliver sat fokus på ude i kommunerne, siger Jan Jakobsen. – Vi ved godt, det er vanskeligt at tage højde for. Vi mangler redskaber til at analysere de reelle muligheder for at skabe tilstrækkeligt rummelige løsninger på arbejdsmarkedet.

For Jan Jakobsen handler det også om at se på, hvornår det giver mening at tale om en arbejdsevne, der med værdighed kan bringes i spil.

– Det vil være hensigtsmæssigt med mere veldefinerede grænser mellem hvornår indsatsen primært har karakter af en beskæftigelsesindsats og hvornår den primært har karakter af en socialpolitisk indsats, der mere peger på en førtidspension suppleret med få timers arbejde. Den afgrænsning kan jo godt være en del af en lokal beskæftigelsesplan. Den kan hjælpe med at sikre en skarpere prioritering. Meningen fra min side er ikke at udelukke nogen med handicap fra at arbejde, når de gerne vil, men at finde grænsen mellem “vil gerne” og “skal”.

– Vi er glade for, at socialøkonomiske virksomheder er med i Jobplanen som en indsats, der kan give endnu flere jobåbninger for mennesker med handicap, fortsætter Jan Jakobsen. – Jeg tror vi med fordel kan fokusere på at skabe flere socialøkonomiske virksomheder i samarbejder mellem kommunen og private virksomheder. En lokal “tænketank” med fokus på socialøkonomi kunne skabe endnu flere og mere rummelige arbejdspladser.

– En sidste ting, jeg vil nævne, er, at når vi taler handicap og job, bør det være en vigtig præmis, at der er langt flere aspekter end økonomi, der spiller ind, når vi prioriterer. For de fleste mennesker er det vigtigt at have et job. Det gælder også os med handicap, slutter Jan Jakobsen.