Beretning om arbejdet i DH-Ringsted

Nogle nedslag i året, der er gået – formandens beretning ved DH-Ringsteds årsmøde onsdag 20. marts 2019.

En collage af avisoverskrifter fra året, der gik, hvor DH-Ringsted har været involveret.

At skrive en DH-beretning kan gøres på mange måder. Jeg har benyttet mig af, som skrevet står, at det er formandens beretning og bestræbt mig på at gøre den forholdsvis kort med nogle nedslag i året, der er gået. Denne beretning vil blive tilgængelig på vores hjemmeside.

Det kan være lidt en udfordring at adskille det, der hører hjemme i denne beretning og den beretning, der handler om arbejdet i Handicaprådet. Jeg skal prøve at gøre det bedst muligt dels for ikke at få for mange gentagelser. Dels for at markere, at det er her i vores lokale DH, at vi har mulighed for at komme med forslag og skabe debat både med de mennesker, der kommer i klemme på grund af den kommunale fordelingspolitik. Dels for at markere, at Handicaprådet er vores mere formelle og overordnede dialogredskab med kommunen.

Børnehandicapområdet

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at området børnehandicap har fyldt meget det sidste år – ikke mindst i DH. Vi var selv medvirkende til, at der kom gang i debatten om området, da vi kort før kommunevalget holdt et borgermøde om handicappolitik. Vores opgave er at bakke de mange forældre op, der med rette har følt sig klemt i Ringsted kommune. Kunsten er at lade de forældre, der bliver ramt af kommunens politik, selv komme til orde, lytte til dem og bakke op, hvor det giver mening og være med til at få det anskueliggjort, så det er til at forstå.

Jeg synes faktisk vi har gjort det i denne sag. Vi har påpeget nødvendigheden af – og dermed også manglen på – retssikkerheden på området. Vi har påpeget nødvendigheden af, at man også lærer af, hvor galt det er gået. Vi har påpeget nødvendigheden af , at man ikke underbudgetterer det specialiserede børneområde – og der er blevet tilført flere penge i budgettet for i år. Vi har blandet os i debatten fx gennem de sociale medier. Vi kan gøre en her del mere, men det er først og fremmest forældrene, der skal være på banen. Vi skal bakke op og støtte.

Beskæftigelse

Et vue ud over den 100 mennesker store forsamling, der var mødt frem til debatten.
Fra det offentlige møde Handicap & Job vi afholdt i februar 2019 sammen med Venstre og Enhedslisten i Ringsted.

Beskæftigelse har været prioriteret højt på vores liste over det, vi vil. Vi har været med til at skabe synlighed om de problemer, der opstår for unge, der fx kommer fra en STU og alt for sjældent når frem til et job på særlige vilkår.

Vi har fået rigtig god støtte af det forslag, der kom som et såkaldt borgerdrevet forslag fra Mona Musse som går på at der skal skabes flere fleksjob. Det var et vigtigt forslag, der ramte godt ind i debatten og var med til at give den kød og blod.

Det samme gjorde KlapJob, da de kunne fortælle, at Ringsted kommune i forhold til andre kommer ikke er er på ranglisten, når det gælder om at skabe jobs på særlige vilkår. Vi er faktisk bekymrende dårlige.Som de fleste af jer ved var vi i februar med til at arrangere mødet Handicap & Job sammen med 2 politiske partier. Det var en succes og der er ingen tvivl om, at beskæftigelsesministerens deltagelse var med tik at skabe fokus på området.

Vi skal under punkt 4 diskutere handlingsplan for 2019. I den sammenhæng tror jeg det er vigtigt at vi formulerer et mere helhedsorienteret mål omkring pædagogiske tilbud for børn med handicap (får de overhovedet de rigtige tilbud), folkeskolen (rummelighed og dens grænser), ungdomsuddannelser, uddannelse, arbejdet og hele forholdet til socialpolitikken (hvornår giver hvad mening). Det er et fokuspunkt, vi bør have: helhed og flow, hvis ikke børn og unge skal kobles af og blive hængende i fortvivlende situationer – både menneskeligt og økonomisk.

Klimatilpasninger i Ringsted kommune

Et skilt ved rådhusdøren meddeler:
"HANDICAPTOILET - 
Ring på handicaptoiletknappen
Mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-13
Weekend og helligdage lukket samt når rådhuset ikke er bemandet
En af generne ved Torverenoveringen var manglen på et centralt beliggende handicaptoilet i byen. Problemet er stadig ikke løst… så borgere med mobilitetshandicap kan stadig kun komme på toilettet i Rådhusets åbningstid. Det ændres først når en ny torvebygning med toiletfaciliteter er færdig.

Man kan undre sig over, hvordan klimatilpasning kan komme med i en lokal DH-beretning. Naturligvis når vi ser bort fra, at det bør bekymre alle og at vi både beskæftiger os med og bekymrer os om mere end vores handicap.

Udover det giver det rigtig god mening her i kommunen, for vi kan ikke tale klimatilpasning uden at tale nyt torv, opbrydning af gader, stræder og veje. En proces, der stadig er i gang.

Det gav mange udfordringer for borgere med gangbesvær, da man i et eller andet kontor fandt på, at bybusserne ikke skulle køre gennem byen i en temmelig lang periode ikke skulle køre gennem byen. Det fik vi med baggrund i borgerklager og presseomtale fra DHs side ændret på.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Torvet lider under en række farlige fælder for ikke mindst blinde og svagtseende, som Dansk Blindesamfund sammen med DH tager fat på. Det stiller spørgsmålstegn ved, hvor meget ekspertise, de eksperter kommunen benytter, har, når det kommer til stykket.

Styrkelse af lokale arbejde

Vi synes selv, vi har været aktive, synlige, debatterende og konstruktive i det forløbne år. Vi kan gøre mere. Det kræver flere ressourcer og ikke mindst flere aktive medlemsforeninger. Det arbejder vi på og vi rykker på det i den kommende tid.

Jeg skal ikke undlade at nævne det cafémøde vi holder 24. april i Café Ingeborg. Her kommer Monica Lylloff og fortæller om at være en familie med 3 børn i vidt forskellige udfordringer – og ikke mindst om, hvordan vi ændrer på denne situation, mange familier med børn med handicap er i.

Det er, hvad jeg har valgt at tage op i beretningen i år. Der kunne være mange andre punkter med, men dem kan I jo spørge til i den følgende debat om beretningen.