Forretningsudvalg DH-Ringsted

Henvendelser til DH-Ringsted sker til
Jan Jakobsen, Muskelsvindfonden (valgt 2017) – formand
Kristoffersvej 11, 4100 Ringsted
Tlf. 61 69 16 75
janvjak@gmail.com

Jacob Jensen, Dansk Blindesamfund (genvalgt 2017)
Niels Kasper Hansen, Dansk Blindesamfund (valgt 2018)
Karl Østergaard Hansen, LEV (valgt 2017) – sekretær
Claus Nielsen, Ringsted Handicap Idræts Forening (valgt 2017) – kasserer
Lisbeth Balling, Scleroseforeningen (genvalgt 2018)
Poul Kry Poulsen, SIND (valgt 2018)