Mål for DH-Ringsted 2019

DH-Ringsted har besluttet en række mål, vi særligt vil arbejde med i 2019 og fremefter. Det sker naturligvis ved siden af de sager, der løbende bringes op i handicaprådet af DH-Ringsted eller andre.

Målene er:

Ved siden af DH-Ringsteds løbende opgaver vil vi  arbejde med:

– DH-Ringsted afholder dialogmøde mellem DH og lokale folketingskandidater og et offentligt møde om handicappolitik op
til Folketingsvalg 2019. (Tilføjet på årsmødet 2019)

– DH-Ringsted vil styrke borgerinddragelse og information om handicap lokalt, om DH-Ringsted og om handicaprådet.

– DH-Ringsted vil sammen med handicaprådet arbejde med et beslutningsforslag, der sikrer at handicap indgår som et perspektiv i dagsordner forud for alle beslutninger i udvalg og Byråd.

– DH-Ringsted vil styrke blindes og svagtlæsende borgeres adgang til lokale nyheder og informationer.

– At øge opmærksomheden på mulighederne for beskæftigelse af mennesker med handicap på særlige vilkår både i det private erhvervsliv og i kommunen – herunder mulighederne for at etablere socialøkonomiske virksomheder.

– DH-Ringsted ønsker fokus på sammenhæng mellem pædagogiske tilbud, skole, ungdomsuddannelser, beskæftigelse og socialle pensioner, så alle får de tilbud, de har behov for, når de har behov for dem. (Tilføjet på årsmødet 2019)

– Modvirke yderligere nedskæringer på det specialiserede socialområde.

– Fokus på inklusion og tilgængelighed i folkeskolen.

– Få flere DH-organisationer aktive i DH-Ringsted.

Indfriede mål 2018:

Der er ingen indfriede mål i 2018, da alle indgår i en længerevarende proces.

Indfriede mål fra 2017:

– Afholdelse af 2 årlige bestyrelsesmøder – et foruden årsmødet.

– Kommunevalg 2017 – at gøre handicap og vilkår for mennesker med handicap til et fokusområde i valgdebatten og arrangere et møde om handicappolitik.

– Genoptage Cafe-møderne.

Indfriede mål fra 2015:

– DH-Ringsted vil prioritere, at det bliver muligt for rådsmedlemmer og borgere at se dagsordener fra handicaprådet på web før møderne, og se beslutningsreferater efter møderne (samme tidshorisont som for andre råd og udvalg).

– DH-Ringsted vil sætte øget fokus Handicapkonvention og dens betydning lokalt.

– DH-Ringsted vil sætte fokus på igen at deltage i regionale og landsdækkende samarbejder mellem DH-organisationer og Handicapråd.