Seje mor!

Den 24. april holder Danske Handicaporganisationer i Ringsted et Cafémøde, hvor vi har inviteret Monica Lylloff, mor til 3 børn med særlige behov, til at fortælle.

Monica Lylloff har en bred viden om, hvoran det er at være en familie, hvor diagnoser, hjælpemidler og svære valg er en del af hverdagen.

Læs videre Seje mor!

Årsmøde i DH-Ringsted.

PRESSEMEDDELELSE

Der afholdes onsdag 20. marts årsmøde i Danske Handicaporganisationer i Ringsted. Mødet finder sted kl. 18.30 i aktivitetshuset Hyldegården, Hyldegårdsvej 42, Ringsted.

Før starten på selve årsmødet holder Katrine Jensen, der er  Ringsted kommunes borgerrådgiver, et oplæg om hendes arbejde i kommunen. Katrine Jensen har været ansat af Ringsted byråd siden august 2018 og har med årets udgang afleveret sin første afrapportering om arbejdet. Katrine Jensen vil fortælle om sine opgaver og de muligheder hun har for at rådgive borgere.

Læs videre Årsmøde i DH-Ringsted.

Møde om Handicap & Job i Ringsted

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, Venstre, folketingsmedlem Finn Sørensen, Enhedslisten og Sif Holst, næstformand i Danske Handicaporganisationer, diskuterer Handicap & Job ved unikt møde i Ringsted mandag 25. februar.

Hvordan skaber vi det rummelige arbejdsmarked? Oplæg og debat om fremtidens arbejdsmarked og fremtidens socialpolitik. Hvor bærer erfaringerne os hen og hvordan sikrer vi os rummelighed og fællesskab? 

Et helt særligt samarbejde mellem tre meget forskellige parter i Ringsted fører nu til, at tre virkelige kapaciteter diskuterer handicap og job i Ringsted mandag 25. februar.

Læs videre Møde om Handicap & Job i Ringsted

Kvalitetsstandarder med rigtig retning

DH Ringsted har svaret på høring vedrørende “Kvalitetsstandarder på området for udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Ringsted Kommune”

DH-siden af Handicaprådet er grundlæggende enig i målsætningen og den retning, Børne- og Undervisningsudvalget har fastlagt for kvalitetsstandarderne, der især skal “…imødekomme borgernes berettigede forventninger til et ensartet serviceniveau, samt gennemskuelighed i ydelsesniveau og sagsbehandlingen.”

Læs videre Kvalitetsstandarder med rigtig retning

Beskæftigelse og handicap under lup

Handicaprådet i Ringsted kommune har skrevet et høringssvar til det udkast til “Beskæftigelsesplan 2019” som Ringsted kommune har sendt i høring.

Foto af DH-Ringsteds formand Jan Jakobsen.
DH-formand i Ringsted, Jan Jakobsen, kan se en ide i at skabe en lokal tænketank, der skal se på hvordan socialøkonomi kan skabe endnu flere jobs til mennesker med handicap.

Handicaprådet tegnes, når der skrives høringssvar, af DH-siden i Handicaprådet.

– Vi anerkender arbejdet for at sikre indsatser for mennesker med handicap. Først og fremmest, at der i udkastet peges på en række problemer, der er relevante, når vi skal finde brugbare løsninger, siger Jan Jakobsen, der er formand for både DH i Ringsted og Handicaprådet.

Læs videre Beskæftigelse og handicap under lup

Der er indgået budgetforlig i Ringsted kommune

Formanden har ordet - DH-Ringsted
Danske Handicaporganisationer i Ringsted

Der  er indgået et budgetforlig i Ringsted kommune, der på en del punkter har stor indflydelse på handicapområdet – heldigvis i en positiv retning.

– Først og fremmest er der endelig kommet penge til det samlede specialiserede område – altså både børn og voksne. Der er i hvert af de næste 4 år sat  37 mio. kr af alene for at bringe det i overensstemmelse med det faktiske behov på området.

Læs videre Der er indgået budgetforlig i Ringsted kommune