Kvalitetsstandarder med rigtig retning

DH Ringsted har svaret på høring vedrørende “Kvalitetsstandarder på området for udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Ringsted Kommune”

DH-siden af Handicaprådet er grundlæggende enig i målsætningen og den retning, Børne- og Undervisningsudvalget har fastlagt for kvalitetsstandarderne, der især skal “…imødekomme borgernes berettigede forventninger til et ensartet serviceniveau, samt gennemskuelighed i ydelsesniveau og sagsbehandlingen.”

Læs videre Kvalitetsstandarder med rigtig retning

Beskæftigelse og handicap under lup

Handicaprådet i Ringsted kommune har skrevet et høringssvar til det udkast til “Beskæftigelsesplan 2019” som Ringsted kommune har sendt i høring.

Foto af DH-Ringsteds formand Jan Jakobsen.
DH-formand i Ringsted, Jan Jakobsen, kan se en ide i at skabe en lokal tænketank, der skal se på hvordan socialøkonomi kan skabe endnu flere jobs til mennesker med handicap.

Handicaprådet tegnes, når der skrives høringssvar, af DH-siden i Handicaprådet.

– Vi anerkender arbejdet for at sikre indsatser for mennesker med handicap. Først og fremmest, at der i udkastet peges på en række problemer, der er relevante, når vi skal finde brugbare løsninger, siger Jan Jakobsen, der er formand for både DH i Ringsted og Handicaprådet.

Læs videre Beskæftigelse og handicap under lup

Der er indgået budgetforlig i Ringsted kommune

Formanden har ordet - DH-Ringsted
Danske Handicaporganisationer i Ringsted

Der  er indgået et budgetforlig i Ringsted kommune, der på en del punkter har stor indflydelse på handicapområdet – heldigvis i en positiv retning.

– Først og fremmest er der endelig kommet penge til det samlede specialiserede område – altså både børn og voksne. Der er i hvert af de næste 4 år sat  37 mio. kr af alene for at bringe det i overensstemmelse med det faktiske behov på området.

Læs videre Der er indgået budgetforlig i Ringsted kommune

DH: Ændring af klubs status må ikke forringe økonomi!

DH-Ringsted har sendt høringssvar til Ringsted kommunes budget 2019 og opfordrer til, at politikerne finder penge til at fastholde klub Svanens aktiviteter på samme niveau som før den blev et kommunalt tilbud. DH-Ringsted savner også, at der nu kommer gang i at få bragt tilgængeligheden til Byskovskolens SFO “Benløsegården” i orden. Den har ladet vente alt for længe på sig.

Læs videre DH: Ændring af klubs status må ikke forringe økonomi!

DH svarer på løsning for kollektiv trafik og visiteret kørsel

Handicaprådet i Ringsted kommune er høringsberettiget i en sag, der i øjeblikket kører om løsninger for den kollektive trafik og såkaldte visiterede kørsel. Derfor har DH-siden af Handicaprådet udarbejdet et høringssvar om sagen.

– Forslaget til kørsel er lavet i samarbejde med Movia, og det er meget omfattende, siger Jan Jakobsen, der er formand for DH i Ringsted. – Da der samtidig har været meget kort tid til høringen, er det meget vanskeligt for os at gå i dybden med planen. Læs videre DH svarer på løsning for kollektiv trafik og visiteret kørsel

Madservice – også et spørgsmål om kvalitet

Ældre- og Genoptræningsudvalget ved et tidligere besøg på Café Ingeborg.

“…Ikke mindst tilbydes de ældre med tilknytning til Knud Lavard Centret på daglig basis sunde samt frisk og veltillavede måltider, hvilket alle vore ældre fortjener…”

Sådan skriver DH-siden af Ringsted Handicapråd i et høringssvar omkring madudbringning til ældre. Madudbringningen står for en omlægning i 2019, når der skal gennemføres et nyt udbud.

Med høringssvaret slår DH-siden af Ringsted Handicapråd til lyd for at man ser på både kvalitet og jobskabelsesmuligheder på særlige vilkår, når man skal beslutte sig for, om madservice skal hjemtages og varetages af kommunen selv. Sider af sagen, der ikke fylder noget i den rapport, der er lavet om fremtidens madservice.

Læs videre Madservice – også et spørgsmål om kvalitet