Medlemsforeninger

Lokalafdelinger, der er med i DH-Ringsted. Det er i øjeblikket følgende:

ADHD-foreningen

Autismeforeningen

CP-Danmark – Christina Wandel (Handicapråd)

Dansk Blindesamfund – Jacob Jensen (FU) – Niels Kasper Hansen (FU)

Gigtforeningen

Hjerneskadeforeningen

Hjernesagen

LEV – Karl Østergaard Hansen (FU) (Handicapråd)

Muskelsvindfonden – Jan Jakobsen (FU)

Nyreforeningen

Ringsted Handicap Idræts Forening – Claus Nielsen (FU) (Handicapråd)

Scleroseforeningen – Lisbeth Balling (FU)

SIND – Poul Kry Poulsen (FU)

Der er mange og store opgaver at løse i DH lokalt. Vi er afhængige af viden, som de enkelte medlemsforeninger har, når vi skal løse vores opgaver i bl.a. handicaprådet. Derfor skal vi kraftigt opfordre til at endnu flere medlemsforeninger i DH også deltager i DH-Ringsted.

Liste over de landsdækkende foreninger, der udgør DH:

ADHD-foreningen
Astma-Allergi Danmark
Autismeforeningen
CP Danmark
Cystisk Fibrose Foreningen
Danmarks Bløderforening
Dansk Blindesamfund
Dansk Cøliaki Forening
Dansk Handicap Forbund
Dansk Landsforening for Hals- og Mundopererede
Danske Døves Landsforbund
Diabetesforeningen
Epilepsiforeningen
Fibromyalgi- & Smerteforeningen
Foreningen Danske DøvBlinde – Synshæmmede
Gigtforeningen
Hjernesagen
Hjerneskadeforeningen
Høreforeningen
Lev – livet med udviklingshandicap
Leverforeningen
Lungeforeningen
Muskelsvindfonden
Nyreforeningen
Ordblinde / dysleksiforeningen i Danmark
Osteoporoseforeningen
Parkinsonforeningen
Polioforeningen
Psoreasisforeningen
Sammenslutningen af Unge Med Handicap
Scleroseforeningen
SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed
Stammeforeningen
Stofskifteforeningen
Stomiforeningen COPA
UlykkesPatientForeningen