Medlemsforeninger

Lokalafdelinger, der er med i DH-Ringsted. Det er i øjeblikket følgende:

ADHD-foreningen
Autismeforeningen
Dansk Blindesamfund – Jacob Jensen (FU) – Niels Kasper Hansen (FU)
Gigtforeningen
Hjerneskadeforeningen
Hjernesagen
LEV – Karl Østergaard Hansen (FU) (Handicapråd)
Muskelsvindfonden – Jan Jakobsen (FU) (Handicapråd)
Ringsted Handicap Idræts Forening – Claus Nielsen (FU) (Handicapråd)
Scleroseforeningen – Lisbeth Balling (FU)
SIND – Poul Kry Poulsen (FU)
Spastikerforeningen – Christina Wandel (Handicapråd)

Der er mange og store opgaver at løse i DH lokalt. Vi er afhængige af viden, som de enkelte medlemsforeninger har, når vi skal løse vores opgaver i bl.a. handicaprådet. Derfor skal vi kraftigt opfordre til at endnu flere medlemsforeninger i DH også deltager i DH-Ringsted.

Liste over de landsdækkende foreninger, der udgør DH:

ADHD-foreningen
Astma-Allergi Danmark
Cystisk Fibrose Foreningen
Dansk Blindesamfund
Danmarks Bløderforening
Dansk Cøliaki Forening
Dansk Fibromyalgi-Forening
Dansk Handicap Forbund
Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede (DLHM)
Danske Døves Landsforbund
Diabetesforeningen
Epilepsiforeningen
Foreningen Danske DøvBlinde
Gigtforeningen
Hjernesagen
Hjerneskadeforeningen
Høreforeningen
Landsforeningen Autisme
Landsforeningen LEV
Lungeforeningen
Muskelsvindfonden
Nyreforeningen
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
Osteoporoseforeningen
Parkinsonforeningen
PolioForeningen
Psoriasisforeningen
Sammenslutningen af Unge Med Handicap
Scleroseforeningen
SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed
Spastikerforeningen
Stammeforeningen i Danmark (FSD)
Stofskifteforeningen
Stomiforeningen COPA
UlykkesPatientForeningen