VI “GENSTARTER” DH I RINGSTED

Pressemeddelelse:

DH-Ringsted (Danske Handicaporganisationer i Ringsted) har ligget stille siden efteråret 2019 – bl.a. på grund af COVID-19. Vi måtte dengang foretage en prioritering af det arbejde, der skulle gøres. Det blev da besluttet, at det vigtigste var, at DH-siden i Handicaprådet kunne fortsætte sit samarbejde med Ringsted Kommune til gavn for mennesker med handicap i kommunen.

Nu skal vi have gang i DH-Ringsted igen. Derfor afholder vi Årsmøde tirsdag den 21. november 2023 kl. 18-21 i Café Ingeborg, Eksercérpladsen 1, 4100 Ringsted.

“DH-Ringsted er den lokale afdeling af Danske Handicaporganisationer. Det er paraplyorganisationen for 36 foreninger, der hver især har en gruppe af handicap. Vi har mange fælles mål, som f.eks. at forhindre det skred i retssikkerheden for mennesker med handicap, som vi desværre er vidne til i mange kommuner i øjeblikket”, siger Jan Jakobsen, der er formand for DH-Ringsted.

DH-Ringsted håber, at de organisationer, der allerede er tilsluttet DH-Ringsted, møder op til årsmødet, men også, at flere organisationer, der har medlemmer i Ringsted kommune, vil møde op og bidrage.

“Det er vigtigt, at vi står sammen lokalt og trækker på hinandens viden indenfor de forskellige grupper af handicap. Et godt eksempel er, at i Handicaprådet, der består af 8 medlemmer, er de fire valgt af kommunen. Det er som regel 2 politikere og 2 embedsfolk. De 4 øvrige repræsenterer organisationerne i DH – eller, som vi har gjort i Ringsted, 3 fra DH og 1 fra RHIF (Ringsted Handicap Idræts Forening). Det har vi valgt, fordi vi mener, at idræt for mennesker med handicap hos os er en vigtig lokal aktør”, siger Jan Jakobsen, og fortsætter med at fortælle, at jo flere organisationer, der bidrager til arbejdet, jo mere synlige bliver vi til gavn for alle med handicap.

“Vi kan ikke tale om ‘de handicappede’ som én gruppe. For vi er lige så forskellige, som alle andre mennesker. Vores handicap er også forskellige og påvirker vores liv og hverdag i meget forskellig grad. Netop den forståelse af forskelligheder og mangfoldigheden er vigtig i vores arbejde. Det gør, at det bliver vigtigt at investere i alle mennesker med handicap og undlade at sætte nogen uden for samfundet. Vi har kort sagt brug for at kunne inkludere flere og mere. Derfor genstarter vi!” 

Jan Jakobsen mener, det lokale samarbejde er vigtigt for fællesskabet. Det tegner et mere retvisende og nuanceret billede af, hvad et handicap er. Det mener han, der er brug for i debatten, hvis vi skal undgå at skabe flere grøfter, der uberettiget hænger mennesker ud som for dyre for samfundet.

På årsmødet i DH-Ringsted er der valg af formand, næstformand og økonomiansvarlig. Der er også indstilling af medlemmer til Handicaprådet for resten af den nuværende byrådsperiode. Indstillingerne til Handicaprådet er dog først gældende efter det er godkendt på et møde i. DH-Ringsted forventer byrådet godkender det først i det nye år.

Vil man som medlem stille op til poster i DH-Ringsted eller til Handicaprådet, skal den organisation man kommer fra, godkende indstillingen. Den godkendte indstilling mailes til DH-Ringsted, så  det er fremme senest tirsdag  31. oktober kl. 12. Dette gælder også ved genindstilling. 

Senest 14 dage før årsmødet udsendes dagsorden med bilag og kandidatliste.

Deltagelse i årsmødet kræver tilmelding senest tirsdag 7. november kl. 12.00 på telefon eller mail. Man skal huske at oplyse, om man har hjælper med. Årsmødet startes med smørrebrød for tilmeldte og eventuelle hjælpere kl. 18. 

Kl. 19 starter selve Årsmødet.


Yderligere info ved henvendelse til Jan Jakobsen, formand for DH-Ringsted, mail: janvjak@gmail.com, tlf. 61 69 16 75.