Brug ikke os som gidsler

Læserbrev sendt til lokale aviser:

Det har været trukket ind  i debatten om et nyt torv, at det vil blive vanskeligere for ældre og handicappede at bruge såvel torv som forretninger, hvis det bliver ændret.

Man kan mene om projektet hvad man vil. Men ingen parter skal tage mennesker med handicap som gidsler for deres synspunkter i denne sag. Danske Handicaporganisationer i Ringsted har ingen grund til at tvivle på, at et nyt projekt vil opfylde tilgængeligheden. Vi holder naturligvis øje med projektets udvikling.
Med venlig hilsen
Danske Handicaporganisationer i Ringsted
Lisbeth Balling
Jan Jakobsen

Demokrati for alle

Danske Handicaporganisationer i Ringsted afholder café-møde onsdag den 21. oktober kl. 19.0 i café Ingeborg, Knud Lavard Centret, Eksercerpladsen 3, Ringsted.

Emnet er DEMOKRATI FOR ALLE.

Oplægsholdere er:
Jan Jakobsen, der er politiker, handicappolitiker og lokal borger.
Trine Testmann, der er frivillighedskonsulent i Ringsted kommune og Sif Holst, der er næstformand i Danske Handicaporganisationer.

Efter 3 korte oplæg er der mulighed for debat. Alle, der er interesserede i emnet er velkomne.

PLAKAT DEMOKRATI FOR ALLE web

Høringssvar vedr. ”Teknisk budget”.

DH-Ringsted afgiver hermed på vegne af Handicaprådet  høringssvar vedr. ”Teknisk budget 2016″. Vi har følgende bemærkninger til det tekniske budget:

1) Det tekniske budget er udfærdiget inden de politiske forhandlinger starter. Det er vanskeligt at vide, hvordan det endelige budget bliver. Det havde for DH-Ringsted været mere relevant at kommentere det endelige budget. Generelt må vi sige, at området ikke kan bære flere nedskæringer, men har ressourcemangel, som sætter borgernes retssikkerhed på spil.

2) SFO-II Byskovskolen på “Gården” er ikke tilgængelig for børn med vidtgående handicap. Inklusion fylder meget netop på denne skole. Der er sektoransvar på området, og udvalg og forvaltning er gentagne gange gjort opmærksom på problemet.
DH-Ringsted foreslår, at der i budget 2016 afsættes anlægsmidler til at sikre inklusion i SFO-II.

3) Der er behov for skabelse af flere fleksjob jf. undersøgelse ”Det rummelige Arbejdsmarked”.

4) DH-Ringsted mener fortsat, at indsatsen for socialt udsatte bør styrkes gennem nedsættelse af et udsatteråd. Der bør afsættes penge til dette i budget 2016 og fremefter.

5) Mere principielt gør vi opmærksom på, at der er behov for en grundlæggende bedre dialog med handicaprådet, der sikrer, at handicap fra start bliver tænkt ind i alle sager.