Vi samler om imødekommenhed, dialog og styrke

PRESSEMEDDELELSE:
– DH-Ringsted vil skabe dialog med kommunen om at få bragt en række forhold omkring den lokale sagsbehandling og borgernes retssikkerhed i orden. Det gør vi ved at samle de lokale handicaporganisationer i DH om imødekommenhed, dialog og styrke, siger lokalformanden Jan Jakobsen forud for årsmødet 21. marts i DH-Ringsted. Læs videre Vi samler om imødekommenhed, dialog og styrke

Kort fra handicaprådets møde 8. februar 2018

DH-Ringsted orientererDH-Ringsted bringer her et kort resume af sager, der er behandlet på sidste møde i Handicaprådet. Det gør det lettere at følge med i, hvad Handicaprådet arbejder med.

På det første handicaprådsmøde, der blev afholdt torsdag 8. februar, konstituerede det nye handicapråd sig. Jan Jakobsen blev valgt som formand og som næstformand blev fra byrådet valgt Mette Holme Ahm-Petersen (A). Under hendes barselsorlov træder Nichlas Riese ind som stedfortræder (A).

I henhold til Frivilligrådets vedtægter skal der i forbindelse med, at en ny byrådsperiode påbegyndes, udpeges en repræsentant fra Handicaprådet til Frivilligrådet og en personlig suppleant. Jan Jakobsen blev valgt som medlem af Frivilligrådet med Karl Østergaard Hansen som suppleant. Læs videre Kort fra handicaprådets møde 8. februar 2018

DH-Ringsted har indstillet medlemmer til Arbejdsmarkedsråd

Danske Handicaporganisationer i Ringsted (DH-Ringsted) har indstillet 2 medlemmer til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

Det er Jan Vagn Jakobsen og Lisbeth Balling.

Der afholdes 2 årlige dialogmøder i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, som har en 4-årig funktionsperiode fra 1. juni efter det kommunale valgår. Møderne har form af gensidig dialog og sparring omkring udvikling og udfordringer på arbejdsmarkedet.

Læs videre DH-Ringsted har indstillet medlemmer til Arbejdsmarkedsråd

DH parat til 4 år mere

Det bliver formanden for Danske Handicaporganisationer i Ringsted, Jan Vagn Jakobsen, der i endnu 4 år kommer til at sidde i spidsen for Ringsted Handicapråd.

Alle medlemmer af rådet er nu udpeget af Ringsted byråd. På den baggrund blev der torsdag den 8. februar indkaldt til konstituerende møde i det nye Handicapråd. Her valgte handicaprådet Jan Vagn Jakobsen som formand. Læs videre DH parat til 4 år mere