DH-RINGSTED INDKALDER TIL ÅRSMØDE TIRSDAG 21. November 2023

Der afholdes årsmøde i DH-Ringsted tirsdag 21. november 2023 kl. 18.00 i Café Ingeborg, Eksercerpladsen 1, 4100 Ringsted.

Om selve årsmødet

Der startes med smørrebrød for tilmeldte og eventuelle hjælpere kl. 18. 

Kl. 19 starter selve Årsmødet. Årsmødet forventes at slutte kl. 21.00.

Dagsorden for Årsmøde i DH-Ringsted 21. november 2023:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Navneopråb og optælling af stemmeberettigede
 5. Valg af stemmetællere
 6. Fremlæggelse af beretning til godkendelse
 7. Fremlæggelse af handlingsplan til godkendelse
 8. Fremlæggelse af forslag, om afdelingen skal søge § 18-midler hos kommunen
 9. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 10. Forslag om nedlæggelse af forretningsudvalg
  – Forretningsudvalget foreslås nedlagt og i stedet erstattet af direkte valg på årsmødet af hhv. formand, næstformand og økonomiansvarlig
 11. Valg af: 
  – Formand (gældende for perioden frem til årsmødet 2025)
  – Næstformand (gældende for perioden frem til årsmødet 2024)
  – Økonomiansvarlig (gældende for perioden frem til årsmødet 2024)
 12. Indstilling af 4 repræsentanter og 4 stedfortrædere til Ringsted Kommunes handicapråd
 13. Behandling af indkomne forslag       
 14. Eventuelt

Du skal huske…

Dagsorden og bilag udsendes til tilmeldte senest 14 dage før Årsmødet.

Du kan deltage i Årsmødet i DH (Danske Handicaporganisationer) i Ringsted, hvis du bor i Ringsted kommune og er medlem af en af de organisationer, der er en del af DH.

Kandidater til formand, næstformand og økonomiansvarlig samt kandidater til handicaprådet skal indstilles af deres grundorganisation ved indsende et indstillingsskema til DH-Ringsted senest tirsdag 31. oktober 2023 kl. 12.00. Dette gælder også ved genvalg. Indstillingen skal være godkendt af grundorganisationen inden den fremsendes til DH-Ringsted.

Indstillingsskemaet kan du få tilsendt pr. mail ved at kontakte formand for DH-Ringsted Jan Jakobsen på mail-adressen janvjak@gmail.com.

Tilmelding til årsmødet skal være DH-Ringsted i hænde senest tirsdag 7. november kl. 12.00 på mail-adressen janvjak@gmail.com. Husk af hensyn til bespisning at skrive, hvis du har hjælper med.