Høringssvar om ”Analyser af botilbud og beskyttet beskæftigelse”

Efter aftale i Handicaprådet har DH-Ringsted udarbejdet et høringssvar om ”Analyser af botilbud og beskyttet beskæftigelse”.

Du kan læse mere om sagen på dagsordenen for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 16. maj under punkt 5. Klik på linket her for at komme til dagsordenen.

DH mener, det er vigtigt, at nye tilbud på områderne botilbud og beskyttet beskæftigelse udvikles i et samarbejde. Vi anbefaler at arbejde med de grundtanker, vi kommer med i høringssvaret. Vi anbefaler også, at der sker en løbende inddragelse af brugere, pårørende, relevante projekter, handikaporganisationer og handikapråd både om mere konkrete former og om nye ideer til indhold.

Læs hele høringssvaret her. Læs videre Høringssvar om ”Analyser af botilbud og beskyttet beskæftigelse”