Demokrati for alle – fiasko eller gevinst?

En sluttet, men fokuseret kreds diskuterer "Demokrati for alle", hvilket jo er inklusion og mulighederne i den.
En sluttet, men fokuseret kreds diskuterer “Demokrati for alle”, hvilket jo er inklusion og mulighederne i den.
Nogen gange kan møder godt blive en deltagermæssig fiasko – og alligevel konstruktivt.
Det skete, da DH-Ringsted onsdag den 21. oktober afholdt et cafémøde i Café Ingeborg på Knud Lavard Centret i Ringsted.
Uvist af hvilke årsager nåede en foromtale af mødet ikke frem til lokalpressens læsere, og blev således kun delt på sociale medier via web. Det satte sine spor i deltagerantallet, men alligevel lykkedes det at få en konstruktiv dialog i gang mellem deltagerne og de tre oplægsholdere, der deltog.

Læs videre Demokrati for alle – fiasko eller gevinst?

Hjælp os! Del!

Da der tilsyneladende er sket en fejl er DH-Ringsteds pressemeddelelse om vores cafémøde i aften hverken nået ud til Lokalbladets eller Dagbladets læsere. Vil vil derfor bede dig om at dele dette opslag:

FOKUS PÅ “DEMOKRATI FOR ALLE”

Skal man sættes uden for indflydelse fordi man har den ene eller den anden form for handicap? Har vi alle ikke både pligt og ret til at deltage i demokratiet? Hvordan sikrer vi, at der findes tilgængelige materialer, der kan bruges af blinde, døve, udviklingshæmmede, af mennesker med kognitive problemer?

Det er blot nogle af temaerne, når Danske Handicaporganisationer i Ringsted onsdag 21. oktober afholder årets sidste cafemøde under titlen “Demokrati for alle”.

Cafémødet finder sted i aften onsdag 21. oktober kl. 19.00-21.00 i Café Ingeborg på Knud Lavard Centret, Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted.
Alle der er interesseret i at høre om og debattere “Demokrati for alle” er velkomne til at deltage i Café-mødet.

Læs mere: http://dh-ringsted.dk/?p=158

Fokus på “Demokrati for alle”

12140929_10153666936659481_2005781343308136888_o
Sif Holst – næstformand i Danske Handicaporganisationer

Skal man sættes uden for indflydelse fordi man har den ene eller den anden form for handicap? Har vi alle ikke både pligt og ret til at deltage i demokratiet? Hvordan sikrer vi, at der findes tilgængelige materialer, der kan bruges af blinde, døve, udviklingshæmmede, af mennesker med kognitive problemer? Hvordan er mulighederne for selv at være med i de politiske partiers arbejde – og på den måde også være inkluderet?
Det er blot nogle af temaerne, når Danske Handicaporganisationer i Ringsted onsdag 21. oktober afholder årets sidste cafemøde under titlen “Demokrati for alle”.
Cafemødet indledes med tre korte indlæg.
Det første indlæg er af Jan Jakobsen, der er lokalpolitiker, handicappolitiker og født og opvokset lokalt. Jan Jakobsen vil bl.a. fortælle om arbejdet som lokal politiker med funktionsnedsættelse og om nogle af de redskaber, der findes for demokratisk at involvere mennesker med forskellige slags handicap og ad den vej skabe indflydelse på eget liv.
Dernæst er det Trine Testmann, der er frivillighedskonsulent i Ringsted kommune, der vil fortælle noget om de rammer, som Ringsted kommune arbejder med for at sikre muligheder for, at flest muligt kan være så deltagende som muligt.
Endelig er det Sif Holst, der er næstformand i Danske Handicaporganisationer på landsplan. Sif Holst vil fortælle om, hvordan Danske Handicaporganisationer arbejder med at give så gode overordnede rammer for at alle kan være aktivt deltagende i demokratiet.
Cafémødet finder sted onsdag 21. oktober kl. 19.00-21.00 i Café Ingeborg på Knud Lavard Centret, Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted.
Alle der er interesseret i at høre om og debattere “Demokrati for alle” er velkomne til at deltage i Café-mødet.