Nu må vi have den borgerrådgiver 

I DH-Ringsted er vi i fuld gang med efterårets aktiviteter.

Vi har fokus på 2 vigtige sager i den kommende tid. Den ene sag er naturligvis kommunalvalget. I DH har vi en åbenlys interesse i, uanset politisk tilhørsforhold iøvrigt, at få valgt flest, der kender og vil støtte op om rettigheder for mennesker med handikap.

Den anden sag er Ringsted kommunes budget for 2018, hvor forhandlingerne mellem partierne for alvor går i gang i begyndelsen af september.

DH-Ringsted har afgivet høringssvar tidligere i budgetprocessen. Vægten var her lagt på kommentarer til de budgetforslag, der var i spil, da vi afgav høringssvaret. Men der var også nogle yderligere forslag.

Et af dem er vores forslag om en uvildig borgerrådgiver, der kan støtte borgere i sager med kommunen. Vi skrev i forslaget, at vi anser det for meget nødvendigt, at Ringsted kommune i 2018 ansætter en uvildig borgerrådgiver med socialfaglig baggrund, der er uafhængig af administrationen, og alene er ansvarlig for at støtte og guide borgere i sager med kommunen.

Det er der desværre rigtig god brug for. I DH-Ringsted får vi kendskab til stadig flere sager, der bygger på tvivlsomme eller måske direkte ulovlige kommunale afgørelser.

Vi oplever også, at mange borgere ikke forstår de afgørelser, der bliver truffet. Uanset om kommunen har ret eller ej, må det være en vigtig forudsætning, at borgerne forstår den afgørelse, de får i en sag.

Kommer en sag så vidt, at der er brug for kyndig vejledning både for at afgøre, om der er grundlag for en klagesag og for at hjælpe med at køre den, hvis dét bliver aktuelt. Her er en uvildig rådgiver en nødvendighed.

Og hvem er nærmere end kommunen til at stille denne rådgiver til rådighed? Det er et faktum, at kommunerne har påtaget sig næsten alle opgaver på handikapområdet. Det er et faktum, at alle udgifter på handikapområdet bliver sat under den kommunale lup. I den situation bliver borgerne meget let taberne i jagten på besparelser. Ikke alle har ressourcer til selv at klage. Ikke alle har en stærk handikaporganisation i ryggen. Og selv om man har, er det langt fra sikkert, der alligevel er hjælp at hente. Organisationerne er ved at drukne i sager og kan ikke hjælpe alle.

Ikke kun borgerne i Ringsted kommune vil have glæde af en borgerrådgiver. Det giver også en ekstra sikkerhed for kommunens politikere, at de trufne afgørelser får det check, som en borgerrådgiver er.

At vi har belæg for en skepsis over for den kommunale sagsbehandling, viser det faktum, at Ankestyrelsen må konstatere, at selv i de bedste kommuner er der fejl i mindst hver 3. afgørelse. Ønsker nogen politikere at udstille et sådant resultat som tilfredsstillende, er der tale om skødesløshed over for borgernes retssikkerhed. Det bør ingen lokalpolitiker kunne leve med.

Vores forslag har stor betydning for den retssikkerhed, vi i øjeblikket må konstatere en vis sløseri med. Vi mener, at en uvildig, kommunal borgerrådgiver vil øge kvaliteten både for borgerne og på sigt også for den kommunale sagsbehandling, hvor der vil være et incitament til rigtige afgørelser, når tvivlsomme afgørelser bliver sat under lup.

Vi har fremsat forslaget før. Der har ikke været politisk vilje til at gennemføre det. Det skyldes først og fremmest, at man ikke ønsker en medarbejder, der er uden for den almindelige kommunale styring, hvilket jo vil være tilfældet, hvis der skal være tale om uvildig rådgivning.

Vi har i DH-Ringsted ingen problemer med at forstå, at det kommunale embedsapparat kan have en modvilje mod at have ansatte, man ikke kan bestemme over og styre.

Men at politikere kan være imod, at man stiller en uvildig medarbejder til borgernes rådighed for at støtte og vejlede, har vi meget svært ved at se fornuften i. Det må være i alles interesse, at borgernes retssikkerhed opretholdes. I andre kommuner har en uvildig borgerrådgiver netop betydet, at der er en større sikkerhed for, at borgerne får den nødvendige støtte.

Det ligger DH-Ringsted meget på sinde, at borgerne får den bedst mulige støtte og rådgivning – og at det sker i samarbejde med de lokale politikere. Derfor håber vi også, at  det øgede fokus, der ikke mindst gennem det sidste år har været på retssikkerheden, blæser en mild, varm brise for vores forslag, så politikerne i Ringsted kommune nu er stemt for det.