Beretning om arbejdet i handicaprådet

Roll-up med teksten "Handicaprådet i Ringsted"
"Samarbejde om handicap mellem Ringsted kommune og Danske Handicaporganisationer"
En række fotos symboliserer nogle af de emner, der arbejdes med: børn, psykisk sårbarhed, tilgængelighed og kollektiv trafik.
Roll-up lavet til brug for, da Handicaprådet i august 2018 for første deltog i Ringsted-Natten.

Nogle nedslag i Handicaprådets arbejde i året, der er gået – fra beretningen ved DH-Ringsteds årsmøde onsdag 20. marts 2019.

Handicaprådet er først og fremmest et samarbejdsorgan mellem  Ringsted kommune og Handicaporgaisationerne. Der er udpeget 4 medlemmer for Ringsted kommune. Heraf er 2 politikere og 2 forvaltningsfolk. Fra DH har vi 4 medlemmer:

Christina Wandel, CP-Danmark
Claus Nielsen, Ringsted Handicap Idræts Forening (RHIF)
Karl Østergaard Hansen, LEV
Jan Jakobsen, Muskelsvindfonden (formand for Handicaprådet)

Vi kan i Handicaprådet tage sager op, der vedrører alle forhold i Ringsted kommune for mennesker med handicap. Dog kun af principiel karakter – og ikke personsager.

Vi er høringsberettigede og har det sidste år indgivet nok det største antal skriftlige høringssvar nogensinde. Bl.a. vedrørende kvalitetsstandarder på både børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. Det er et stort arbejde og ofte helt urimelige betingelser vi har at gøre det på.

Vi afgiver også høringssvar om budgetter. Budgetforhandlingerne går snart officielt i gang og der er lagt op til store besparelser, hvis der ikke gives det ekstraordinære tilskud til kommunerne, der er givet de sidste år.

Vi har i Handicaprådet temamøder me de forskellige centre og satser på at komme rundt om væsentlige problemstillinger. Sidst var det børn og unge, som vi følger særligt nøje bl.a. på grund af de alvorlige problemer, jeg omtalte i DHs beretning.

Foto fra overrækkelsen af årets Handicappris 2019, som gik til den socialøkonomiske virksomhed Østagergård. Fra venstre er det Handicaprådets formand, Jan Jakobsen, der overrakte prisen og  Merete Thaaning og Carsten Hansen, der modtog prisen på vegne af Østagergård.
Foto fra overrækkelsen af årets Handicappris 2019, som gik til den socialøkonomiske virksomhed Østagergård. Fra venstre er det Handicaprådets formand, Jan Jakobsen, der overrakte prisen og Merete Thaaning og Carsten Hansen, der modtog prisen på vegne af Østagergård.

I Handicaprådet indstiller vi også til Byrådet, hvem der skal have den årlige Handicappris. Vi har i en årrække givet den til enkeltpersoner med handicap, der har markeret sig. For at markere, at mennesker med handicap kan.

I år gik vi nye veje og gav prisen til den socialøkonomiske virksomhed Østagergård. Det rejste det meget relevante spørgsmål, hvorfor Café Ingeborg ikke fik prisen. Det har den naturlige forklaring, at kommunale institutioner mv ikke kan indstilles. Det har vi gjort byrådet opmærksom på og vi er nu blevet bedt om at komme med forslag til ændring af reglerne.

Det er de ting, jeg vil sige i første omgang, men igen: stil spørgsmål.