Mennesker med handikap vil gerne have et arbejde

Pressemeddelelse
 

Et af emnerne på årsmødet i Danske Handicaporganisationer i Ringsted var arbejdspladser på særlige vilkår til mennesker med handikap. Dem er der lokalt en stor mangel på, lød det på årsmødet 21. marts.

– Også sidste år nævnte vores dengang afgående formand, Lisbeth Balling, i sin beretning behovet for arbejdspladser på særlige vilkår,  sagde DHs formand i Ringsted Jan Jakobsen på årsmødet. – Lisbeth sagde bl.a., at vi kan glæde os over, at Ringsted kommune begynder at se alvorligt på beskæftigelse på særlige vilkår og der bliver også mere interesse for at tænke i socialøkonomiske virksomheder. Jeg tror i dag, at der er behov for, at vi i DH-Ringsted fortsat er meget stædige på dette punkt. Trods opgangstider er vi ikke kommet så meget videre.

Jan Jakobsen fortsatte, at nok er der gennem f.eks. det gode initiativ omkring Cafe Ingeborg, skaffet arbejdspladser,men der er behov for yderligere udvikling, hvis vi skal sikre flere mennesker med handikap en reel arbejdsplads og ikke blive hængende i en kontanthjælpslignende ydelse. Det handler ikke om at stå i kø til et arbejde, men at være i arbejde.

– Beskæftigelsen er kun den ene side af problematikken. Den anden side handler om at skabe forståelse for, at det altså ikke er alle, der er i stand til at arbejde. Den gruppe skal ikke gennem fornedrende ressourceforløb, som det ses i nogle kommuner, sagde Jan Jakobsen.

Der blev på årsmødet også kredset en del omkring den uholdbare situation, der er opstået omkring børnehandikapområdet. Her har det vist sig, at der gennem lang tid er administreret ulovligt i henhold til lovgivningen.

– DH udgør den ene side af handikaprådet og vi har som alle andre et stort behov for, at der bliver skuet fremad og fundet nogle holdbare løsninger, fortsatte formanden. – Men det betyder ikke, at vi blot kan lukke øjnene for, hvad der er sket. Der har været nogle meget alvorlige konsekvenser for mange familier. Vi er nødt til at vide, hvad der er sket og hvordan det har fået lov at passere, hvis vi skal undgå lignende situationer i fremtiden, blev det pointeret fra DH.

Heldigvis er en del af løsningen på vej, blev det også betonet i beretningen. Der er blevet lyttet til det forslag som DH har slået til lyd for i Ringsted kommune, idet der nu er sat en proces i gang for at få ansat en uvildig borgerrådgiver. Det var en del af budgetforliget for 2018.

– Det er et af de felter, hvor man har lyttet til handikaporganisationerne i budgetforhandlingerne.

I debatten efter beretningen blev det nævnt, at der også er mange borgere, der oplever dårlig og mangelfuld sagsbehandling på voksenhandikapområdet. Der var enighed om, at det er nødvendigt også at få det sagsbehandlingen efter i sømmene på dette felt.

Årsmødet måtte konstatere, at der lokalt er et stort behov for at vide mere om, hvad DH står for handikappolitisk. – Selv om DH er en mangeårig aktør på det handikappolitiske område er der mange, der stadig ikke er klar over at DH er en samlende organisation for 34 forskellige handikapforeninger i Danmark, der samarbejder for at skabe bedre vilkår for mennesker med handikap. Det blev på årsmøder besluttet at gøre mere for at fortælle om DHs rolle også lokalt.

Der blev valgt et nyt forretningsudvalg, hvor Niels Kasper Hansen fra Dansk Blindesamfund blev valgt ind i stedet for Helle Stærk-Hansen fra Autismeforeningen, der ikke ønskede genvalg. Lisbeth Balling fra Scleroseforeningen og Poul Kry Poulsen fra SIND modtog genvalg. Forretningsudvalget består herefter af af de tre valgte samt Karl Østergaard Hansen fra LEV, Claus Nielsen fra Ringsted Handicap Idræts Forening og Jakob Bent Jensen fra Dansk Blindesamfund og Jan Jakobsen fra Muskelsvindfonden.