Årsmøde i DH-Ringsted.

PRESSEMEDDELELSE

Der afholdes onsdag 20. marts årsmøde i Danske Handicaporganisationer i Ringsted. Mødet finder sted kl. 18.30 i aktivitetshuset Hyldegården, Hyldegårdsvej 42, Ringsted.

Før starten på selve årsmødet holder Katrine Jensen, der er  Ringsted kommunes borgerrådgiver, et oplæg om hendes arbejde i kommunen. Katrine Jensen har været ansat af Ringsted byråd siden august 2018 og har med årets udgang afleveret sin første afrapportering om arbejdet. Katrine Jensen vil fortælle om sine opgaver og de muligheder hun har for at rådgive borgere.

»At få en borgerrådgiver ansat i Ringsted kommune har jo været et stort ønske fra bl.a. DH-Ringsted gennem en årrække. Vi synes, det er oplagt, at vores medlemsforeninger nu, hvor det er lykkedes, får lejlighed til at møde Katrine Jensen«, siger DH-Ringsteds lokale formand Jan Jakobsen.

Selve årsmødet vil foruden de obligatoriske valg og beretninger indeholde en prioritering af det kommende års arbejde lokalt.

»Vi har en række lokale mål. Vi har i det år, der er gået, haft meget fokus på beskæftigelse på særlige vilkår både i det private erhvervsliv og i kommunen. Vi har rykket på holdninger, men det tager lang tid endnu. Et af paradokserne er jo, at trods generel lav ledighed, gælder det ikke mennesker med handicap. Her en ledigheden mere end 5 gange højere.«

»Adgangen til førtidspension er alvorligt begrænset. Det betyder, at mange unge sidder fast på lave kontanthjælpslignende ydelser. Det kræver handling og ikke så meget snak«, fortsætter Jan Jakobsen, der selv repræsenterer Muskelsvindfonden i DH. »Vi kommer også i klemme, fordi arbejdsevnen falder og fordi koblingen mellem beskæftigelse og socialpolitik ikke altid er god nok.«

»Andre områder, vi også har fokus på, er det specialiserede socialområde og ikke mindst børnehandicap, der mildt sagt har været i krise. Vi er også opmærksomme på inklusion og tilgængelighed i folkeskolen. Vigtigt for os er også, at vi får sat dialogen på dagsordenen. Det er jo på den måde vi kan skabe forståelse. Vi skal også selv være skarpere på, at det ikke altid kun handler om flere penge, men også om at ændre på måder og strukturer, der mere hæmmer end gavner.«

Tilmelding til årsmødet skal ske senest 15. marts til formand Jan Jakobsen på mail janvjak@gmail.com eller tlf. 61 69 16 75.