Kategoriarkiv: Pressemeddelelse

Årsmøde i DH-Ringsted.

PRESSEMEDDELELSE

Der afholdes onsdag 20. marts årsmøde i Danske Handicaporganisationer i Ringsted. Mødet finder sted kl. 18.30 i aktivitetshuset Hyldegården, Hyldegårdsvej 42, Ringsted.

Før starten på selve årsmødet holder Katrine Jensen, der er  Ringsted kommunes borgerrådgiver, et oplæg om hendes arbejde i kommunen. Katrine Jensen har været ansat af Ringsted byråd siden august 2018 og har med årets udgang afleveret sin første afrapportering om arbejdet. Katrine Jensen vil fortælle om sine opgaver og de muligheder hun har for at rådgive borgere.

Læs videre Årsmøde i DH-Ringsted.

Madservice – også et spørgsmål om kvalitet

Ældre- og Genoptræningsudvalget ved et tidligere besøg på Café Ingeborg.

“…Ikke mindst tilbydes de ældre med tilknytning til Knud Lavard Centret på daglig basis sunde samt frisk og veltillavede måltider, hvilket alle vore ældre fortjener…”

Sådan skriver DH-siden af Ringsted Handicapråd i et høringssvar omkring madudbringning til ældre. Madudbringningen står for en omlægning i 2019, når der skal gennemføres et nyt udbud.

Med høringssvaret slår DH-siden af Ringsted Handicapråd til lyd for at man ser på både kvalitet og jobskabelsesmuligheder på særlige vilkår, når man skal beslutte sig for, om madservice skal hjemtages og varetages af kommunen selv. Sider af sagen, der ikke fylder noget i den rapport, der er lavet om fremtidens madservice.

Læs videre Madservice – også et spørgsmål om kvalitet

Oprethold idrætsprojekt

Et toårigt idrætsprojekt for borgere med nedsat psykisk funktionsevne og psykisk skrøbelighed udløber med udgangen af 2018. Det er Danske Handicaporganisationer i Ringsted meget kede af. Man opfordrer derfor byrådet til at fortsætte projektet.

– Vi har stor ros til byrådet for, at man igangsatte dette idrætsprojekt, siger DHs formand i Ringsted Jan Jakobsen. – Med projektet fik vi noget som både pårørende til borgere med udviklingshæmning og vi i Handicaprådet adskillige gange har efterspurgt. Læs videre Oprethold idrætsprojekt

Pressemeddelelse fra DH: Rent blår i øjnene

Pressemeddelelse fra DH-Ringsted:

At forlænge frister på behandlingen af merudgifter (§ 41), tabt arbejdsfortje-neste (§ 42) og aflastning (§ 44) i børnehandicapsager, er at prøve at stikke forældre og borgere blår i øjnene, siger den lokale afdeling af Danske Handicaporganisationer i en kommentar til gårsdagens artikel i Dagbladet om sagsbehandling på børnehandicapområdet. Læs videre Pressemeddelelse fra DH: Rent blår i øjnene

Mange kandidater møder op

Den hyggelige Café Ingeborg bliver 18. oktober rammen om DHs møde “Vi sætter handikap på dagsordenen”.

Danske Handicaporganisationer i Ringsted er yderst tilfreds. Når vi i morgen kan sige velkommen til vores politikerpanel under titlen “Vi sætter handikap på dagsordenen” er det med næsten fuld deltagelse  fra opstillingsberettigede. Kun Alternativet har med stor beklagelse måttet melde afbud. Læs videre Mange kandidater møder op

Samarbejde om uvildig borgerrådgiver

DH-Ringsted har udsendt en pressemeddelelse om ansættelse af en uvildig borgerrådgiver. I pressemeddelelsen hedder det blandt andet, at det ikke kun er borgerne i Ringsted kommune, der vil have glæde af en borgerrådgiver. Det er også en ekstra sikkerhed for politikerne, at afgørelser får det check, borgerrådgiveren kan give. Læs videre Samarbejde om uvildig borgerrådgiver